Přednáška prof. Bogdana Walczaka

Dne 14. 11. 2007 byl hostem oddělení polonistiky katedry slavistiky FF OU prof. dr hab. Bogdan Walczak z Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani. Prof. Bogdan Walczak si pro studenty polonistiky bakalářských a magisterských oborů připravil přednášku na téma Języki słowiańskie na tle języków świata na progu XXI wieku. Krátce se setkal také se zástupci katedry slavistiky a studenty doktorského studia oboru polský jazyk.

Prof. dr hab. Bogdan Walczak je vědeckým pracovníkem Institutu polské filologie Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani a členem Polské akademie věd (PAN) se zaměřením na historii polského jazyka, obecnou jazykovědu a polskou filologii.

Přednáška prof. Bogdana Walczaka
Přednáška prof. Bogdana Walczaka
Přednáška prof. Bogdana Walczaka

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016