Prof. Jiří Damborský oslavil 80. narozeniny

22. května 2007 oslavil prof. Jiří Damborský 80. narozeniny. Na katedru slavistiky, kde dlouhá léta působil, mu přišli popřát spolupracovníci a studenti. U příležitosti významného životního jubilea byla v Katovicích vydána jeho kniha Roztrząsania literackie. Studia o języku polskim. Jubilantovi děkujeme za jeho přínos pro českou polonistiku a přejme mu od srdce vše nejlepší a mnoho zdraví.

Prof. Jiří Damborský oslavil 80. narozeniny
Prof. Jiří Damborský oslavil 80. narozeniny
Prof. Jiří Damborský oslavil 80. narozeniny

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016