Pozvánka na habilitační přednášku

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Zveme vás na veřejnou habilitační přednášku v oboru Polský jazyk, která se koná 2. prosince 2022 v 10.00 hod. v místnosti D 107, budova D Filozofické fakulty OU, Reální 5, 701 03 Ostrava


Přednášku na téma:

Metody nauczania języka polskiego w najstarszych pomocach dydaktycznych dla Czechów


prosloví
Mgr. Renata Rusin Dybalska, Ph.D.
FF UK Prahaprof. Dr hab. Mieczysław Balowski
předseda habilitační komise


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 11. 2022