Beseda Bulharsko a Evropská unie

Zakončení ročního kurzu bulharštiny proběhlo na katedře slavistiky velice slavnostně. Lektorka tohoto kurzu paní Mgr. Sirma Zidaro přišla s nápadem zorganizovat bulharské odpoledne pro všechny zainteresované studenty - slavisty. Tato akce se uskutečnila dne 10. května 2007 za přítomnosti paní Margarity Ganevy, vyslankyně Bulharské republiky, která besedovala se studenty na téma Bulharsko a jeho vstup do Evropské unie. Přiblížila studentům situaci předcházející tomuto aktu a zmínila také historický přínos Bulharska pro evropskou civilizaci. Mezi mnoha diskutovanými problémy zazněla otázka týkající se bulharského vysokoškolského systému, státní politiky vůči menšinám, obranyschopnosti státu apod. Neformální část setkání se konala v Bulharském klubu, kde bylo hlavním bodem programu ocenění nejlepších překladů z bulharštiny do češtiny, ale nechyběla také tradiční jídla a tance. Zbývá jen doufat, že i v příštím roce bude zájem ze strany studentů o lektorskou bulharštinu a akce tohoto druhu budou častější.

Beseda Bulharsko a Evropská unie
Beseda Bulharsko a Evropská unie
Beseda Bulharsko a Evropská unie
Beseda Bulharsko a Evropská unie
Beseda Bulharsko a Evropská unie
Beseda Bulharsko a Evropská unie

 

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022