Návštěva proděkana Vilniuské pedagogické univerzity prof. Romualda Naruniece

Katedru slavistiky navštívil ve dnech 14.-21. dubna prof. Romuald Naruniec, proděkan Vilniuské pedagogické univerzity. Na programu jeho návštěvy byl především cyklus přednášek týkající se ohlasů polské literatury ve vilniuských časopisech v 19. století, ale také prodiskutování návrhů další spolupráce se členy katedry slavistiky. Již od  roku 2005 ostravští slavisté úzce spolupracují s litevskými polonisty a rusisty. Tato spolupráce byla zpečetěna spolupořádáním literárněvědné konferenci o Adamu Mickiewiczovi. Nejbližší společnou vědeckou aktivitou bude konference pod názvem Identita na kulturním pohraničí, která se bude konat ve Vilniusu ve dnech 18.-20. října 2007.

Návštěva proděkana Vilniuské pedagogické univerzity prof. Romualda Naruniece
Návštěva proděkana Vilniuské pedagogické univerzity prof. Romualda Naruniece
Návštěva proděkana Vilniuské pedagogické univerzity prof. Romualda Naruniece
Návštěva proděkana Vilniuské pedagogické univerzity prof. Romualda Naruniece

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016