Rusistický večírek dne 14. 3. 2007

Den s překladem, 14.3. 2007, měl pro studenty rusistiky ještě jedno zajímavé vyústění. V 18,00 byl totiž v Televizním klubu zahájen večírek s bohatým programem a mezinárodní účastí. Kromě vyučujících a studentů z KSLA FF OU se této akce zúčastnili i slovenští studenti z univerzity Konštantýna Filozofa v Nitře a dále pak ruští stážisté z naší partnerské univerzity v Nižním Novgorodu. Veselá moderátorská dvojice Markéta Lážová a Markéta Tomášová (3. ročník, RJSP), která uvítala účastníky a provázela je večerem v češtině i ruštině, odstartovala scénky a pěvecká čísla českých studentů. Na úvod zazněla Okudžavova Staraja gruzinskaja pesnja v podání PhDr. Jeleny Kupcevičové. Poté přečetl Martin Dočkal, student 3. ročníku RJSP, jednu historku z Deníku Ostraváka, aby si místní, a především pak zahraniční účastníci, do sytosti vychutnali ostravštinu. Následovala ještě jedna Okudžavova lyrická píseň Zajezžij muzykant tentokrát v podání Mgr. Igora Jelínka. Scénku nazvanou Puškin a Gogol z dílny ruského spisovatele Daniila Charmse skvěle zahráli Tomáš Kolařík a Petr Horák. Odvedli kus akrobatické práce a byli odměněni bouřlivým potleskem. Dále byla na programu píseň (pro změnu od Bulata Okudžavy) Goluboj šarik. Dalším hereckým číslem byla scénka věnovaná problematice rusko-českých homonym. V ní nám studenti třetího ročníku magisterského studia, Jiří Števove a Petra Psíková, ukázali, jakých prohřešků proti ruštině bychom se my rusisté neměli dopouštět. Nápad byl skvělý, provedení rovněž.

Ruští stážisté měli připravený neméně zajímavý a pestrý program. Hojně využívali převleků a za zvuků písně tureckého zpěváka Tarkana nám předvedly břišní tance a posléze i některé klasicky ruské tanečky. Zaznělo několik ruských písní, jak sólově tak sborově, za doprovodu kláves. Dívky nás potěšily i tím, že si vybraly píseň Emanuela Frynty, kterou zazpívaly v českém originále. Závěrečná (jak jinak než) Okudžavova píseň Davajte vosklicať prodchnutá myšlenkou kamarádství a sbratření celého lidstva byla, dle mého názoru, vkusnou tečkou za všemi vystoupeními.

Večírek pokračoval i po skončení připraveného programu – zpívalo se, debatovalo se. Poslední účastníci se rozešli v pozdních nočních hodinách. Stážisté z N. Novgorodu byli nadšeni a s díky se s námi loučili. Prý na to budou vzpomínat. My také.

Rusistický večírek 14. března 2007
Rusistický večírek 14. března 2007
Rusistický večírek 14. března 2007
Rusistický večírek 14. března 2007
Rusistický večírek 14. března 2007
Rusistický večírek 14. března 2007
Rusistický večírek 14. března 2007
Rusistický večírek 14. března 2007
Rusistický večírek 14. března 2007
Rusistický večírek 14. března 2007
Rusistický večírek 14. března 2007
Rusistický večírek 14. března 2007
Rusistický večírek 14. března 2007
Rusistický večírek 14. března 2007
Rusistický večírek 14. března 2007

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016