OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Ze života katedry > Archiv událostí

Ostravská univerzita

Návštěva velvyslance Ruské federace

Ve čtvrtek 29. března 2007 navštívil katedru slavistiky FF OU velvyslanec Ruské federace pan Alexej Fedotov, kterého doprovázel generální konzul v Brně Viktor Sibiljev. V rámci své návštěvy se pan velvyslanec setkal s novým rektorem prof. Jiřím Močkořem, děkankou Filozofické fakulty doc. Evou Mrhačovou a vystoupil před studenty rusistiky s přednáškou na téma současné vnitřní a vnější politiky Ruska. Hosté si také prohlédli katedru slavistiky, studovnu fakulty, vzácné tisky a nově zřízenou tlumočnickou laboratoř s konferenčním centrem.

velvyslanec Ruské federace pan Alexej Fedotov velvyslanec Ruské federace pan Alexej Fedotov

velvyslanec Ruské federace pan Alexej Fedotov velvyslanec Ruské federace pan Alexej Fedotov


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 02. 2017

facebook
social hub