Den s překladem na polonistice

U příležitosti slavnostního zakončení II. ročníku překladatelské soutěže FF OU (14. 03. 2007) přijal pozvání oddělení polonistiky katedry slavistiky známý překladatel a polonista Václav Burian, který si pro studenty polonistiky připravil seminář s názvem „O překládání polské prózy a poezie“. Ve svém vystoupení hovořil zejména o vybraných překladech tzv. nonsensových básní Stanisława Barańczaka, Leszka Engelkinga a posledního knižního překladu Ryszarda Krynického. Na konkrétních příkladech z tvorby Václava Buriana se hovořilo mj. o (ne)přeložitelnosti idiomů, ustálených slovních spojení, frazeologismů, volnosti překladu v česko-polském kulturním kontextu. Diskutovalo se také např. o interkulturní ekvivalenci a kulturních vlivech v překladu nebo o jazykové kompetenci překladatele. Součástí programu bylo také předání certifikátů účasti v II. ročníku překladatelské soutěže FF OU.

Václav Burian: překladatel, polonista, novinář a publicista (mj. Tygodnik Powszechny, Literární noviny, aktuálně.cz), redaktor Listů (Časopisu pro politickou kulturu a občanský dialog), literární kritik, básník a vydavatel. Absolvent olomoucké polonistiky a její dlouholetý spolupracovník. Ve své překladatelské tvorbě se věnuje především překládání Czesława Miłosze (mj. Traktáty a přednášky ve verších, Pejsek u cesty, Miłoszova abeceda), ale překládá také další osobnosti (nejen) polské literatury jakými jsou např. Andrzej Stasiuk, Leszek Engelking, Ryszard Krynicki, Karol Wojtyła, Czesław Głombik a další.

Den s překladem na polonistice  Den s překladem na polonistice  Den s překladem na polonistice


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022