Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Ze života katedry > Projekty / akce / konference

Ostravská univerzita

Tożsamość na styku kultur

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego zaprasza do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.

TOŻSAMOŚĆ NA STYKU KULTUR

Informujemy, że w dniach 17-18 października 2019 r. Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego wspólnie z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Katedrą Slawistyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ostrawskiego organizuje IV Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Tożsamość na styku kultur“.

Celem konferencji jest omówienie problematyki wzajemnego oddziaływania języków i kultur w kontekście współczesnych procesów polityczno-społecznych i rozwoju technologii komunikacyjnych.

Szczególnym obiektem zainteresowania będą kwestie języka i świadomości kulturowej młodego pokolenia oraz wynikające z tego zadania edukacyjne w dziedzinie kształcenia literacko-kulturowego i językowego w szkole.

Tematykę obrad konferencyjnych przewiduje się skupić wokół następujących zagadnień:

  1. Współczesna polityka językowa UE i poszczególnych krajów członkowskich.
  2. Przeobrażenia w odmianach regionalnych języków narodowych w dobie globalizacji i ekspansji kultury masowej.
  3. Szanse rewitalizacji lokalnej kultury narodowej w obliczu globalizacji.
  4. Metodologiczne aspekty opisu języka i świadomości kulturowej młodego pokolenia.
  5. Problemy nauczania polskiego jako języka ojczystego w warunkach wielojęzyczności.
  6. Dialog międzykulturowy a kształtowanie tożsamości na lekcjach języka polskiego w warunkach wielokulturowości.

Język konferencji: litewski, polski i rosyjski. Czas wystąpienia – 20 min.

Miejsce obrad: Uniwersytet Witolda Wielkiego, Akademia Edukacji (Wilno, ul. T. Ševčenkos 31).

Materiały konferencyjne zostaną opublikowane w postaci recenzowanej monografii wieloautorskiej „Tożsamość na styku kultur“ (t. 4). Do publikacji zostaną zakwalifikowane teksty, które będą spełniały zasadnicze wymagania stawiane artykułom naukowym.

Opłata konferencyjna wynosi 50 euro. Opłata konferencyjna obejmuje koszty organizacyjne konferencji oraz wyżywienia w trakcie obrad (2 obiady, uroczysta kolacja, przerwy kawowe).

Uczestnicy ponoszą koszty podróży oraz zakwaterowania. Organizatorzy proponują zakwaterowanie (około 5 min pieszo do miejsca obrad) w hotelach, w których cena pokoju jednoosobowego ze śniadaniem za dobę wynosi 40-45 euro, a dwuosobowego – 46-55 euro.

Corner“ (ul. T. Ševčenkos 16)
Grata“ (ul. Vytenio 9)
Ponas Tadas“ / „Pan Tadeusz“ (ul. Naugarduko 76)

Noclegi uczestnicy konferencji zamawiają indywidualnie.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia udziału w konferencji w terminie do 30 maja 2019 r. na adres e-mailowy: tozsamosc2019@gmail.com.

Bardziej szczegółowe informacje wraz ze wstępnym programem konferencji zostaną przesłane uczestnikom w końcu czerwcu br.


Rada Programowa Konferencji:
Prof. dr Vilija Salienė(Uniwersytet Witolda Wielkiego)
Prof. dr Gintautas Kundrotas(Uniwersytet Witolda Wielkiego)
Doc. dr Irena Masojć(Uniwersytet Witolda Wielkiego)
Prof. dr hab. Jan Miodek(Uniwersytet Wrocławski)
Prof. dr hab. Piotr Borek(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Prof. dr hab. Zofia Budrewicz(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Dr hab. prof. UP Danuta Łazarska(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Doc. dr hab. Jana Raclavská(Uniwersytet Ostrawski)
Doc. dr hab. Irena Bogoczová(Uniwersytet Ostrawski)
Prof. dr Ałła Krawczuk(Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)
Komitet Organizacyjny Konferencji:
Doc. dr Irena Masojć(Uniwersytet Witolda Wielkiego)
Doc. dr Henryka Sokołowska(Uniwersytet Witolda Wielkiego)
Doc. dr Barbara Dwilewicz(Uniwersytet Witolda Wielkiego)
Dr hab. prof. UP Danuta Łazarska(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Dr Jiři Muryc(Uniwersytet Ostrawski)

Zveřejněno / aktualizováno: 01. 04. 2019

facebook
social hub