Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. stol. v komparativním pojetí

Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. stol. v komparativním pojetí Vorel, J. a kol. Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. stol. v komparativním pojetí. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 285 s. ISBN 978-80-7464-944-8.

Cílem kolektivní monografie je prezentace a komparativní zkoumání literární esejistiky významných představitelů ruské a polské literatury konce 19. a počátku 20. století a seznámení odborné veřejnosti prostřednictvím analýz a překladů vybraných textů s dominantami ruského a polského esteticko-filozofického myšlení tohoto období. Pozornost bude věnována esteticko-filozofickým koncepcím následujících autorů: V. Brjusov, F. Sologub, A. Bělyj, N. Berďajev, Z. Przesmycki „Miriam“, S. Przybyszewski, B. Schulz aj.). Důraz je, vedle hledání paralel v esteticko-filozofických koncepcích těchto tvůrčích osobností, kladen i na dílčí proměny jejich estetiky. Autoři sledují evoluci názorů zmíněných tvůrčích osobností na moderní umění od obhajoby čistých uměleckých hodnot ke snahám o překonání ryze dekadentních postojů směrem k integrálnějšímu - teurgickému uchopování problematiky.

The aim of the collective monograph is comparative researching and presentation of essay writing of significant representatives of Russian and Polish symbolism and familiarizing the experts with dominants of Russian and Polish aesthetic thinking at the turn of 19th and 20th century, through analyses and translations of particular texts. The monograph focuses mainly on aesthetic philosophical concepts of the following authors: V. Bryusov, F. Sologub, A. Bely, N. Berdyaev, Z. Przesmycki „Miriam“, S. Przybyszewski, B. Schulz and others. We not only show the parallels of aesthetic philosophical concepts of theses significant authors, but we also present partial changes in their aesthetics. We trace the evolution of opinions on modern art, ranging from defence of pure artistic values, to efforts to overcome purely decadent approaches, thus heading for more integral - teurgic understanding of the issue.

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 01. 2019

facebook
social hub