Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Antologie teorie odborného překladu

Antologie teorie odborného překladu GROMOVÁ, E., HRDLIČKA, M., VILÍMEK, V. ed. Antologie teorie odborného překladu (výběr z prací českých a slovenských autorů). 3. revidované a rozšířené vydání. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7368-801-1.
 
Tato publikace je příspěvkem k zmapování uvažování českých a slovenských odborníků o překladu technických, ekonomických, právních, lékařských a jiných odborných textů. Obsahuje 23 vybraných článků předních autorů uveřejněných v různých publikacích. Doplňuje je dosud nejkompletnější bibliografie prací o překladu tzv. pragmatických textů a čtenáři se tak nabízí komplexní přehled o názorech na tuto problematiku od 70. let dvacátého století do poslední doby. Jako příloha byla na podnět čtenářů nově zařazena část pojednávající o strojovém a počítačem podporovaném překladu. Sestaviteli knihy jsou vedoucí oddělení translatologie na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře a místopředsedkyně Slovenské společnosti překladatelů odborné literatury prof. PhDr. Edita Gromová, CSc., člen redakční rady časopisu ToP (tlumočení-překlad) a bývalý pracovník Ústavu translatologie Univerzity Karlovy a katedry slavistiky Ostravské univerzity PhDr. Milan Hrdlička, CSc. a Mgr. Vítězslav Vilímek, DiS. z katedry slavistiky Ostravské univerzity.
 
Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
social hub