Setkání s absolventy oboru Ruský jazyk 2006

Předposlední dubnová sobota 22. 4. 2006 patřila ojedinělému srazu všech absolventů (magisterského i bakalářského studia), kteří odpromovali na OU v oboru ruský jazyk od počátku jejího založení, tedy od roku 1992.
 

Výstavka publikací oddělení rusistiky KSLA
 
Výstavka publikací oddělení rusistiky KSLA
 

Formální část začala prohlídkou prostor katedry slavistiky, kde jsme získávali vědomosti a  mohli si tak připomenout naše studentská léta. Součástí této prohlídky byla také výstavka publikací z produkce oddělení rusistiky a tak jsme se seznámili s nově vydanými slovníky, skripty a další odbornou literaturu. Oficiální část pak pokračovala ve velké posluchárně, kde jsme byli velmi vřele a mile přivítání paní docentkou Rudincovou a doktorkou Nedomovou – patronkami celé akce. Ty nás poté také seznámily se současným personálním složením oddělení rusistiky, jeho činností a nechyběly ani statistické údaje o počtu absolventů u jednotlivých oborů a studijních programů. Na závěr této formální části byl pro nás připraven gramatický test a překladatelské cvičení a tak jsme se skutečně vrátili zpět do našich studentských let. Některé "pikantní překladatelské oříšky" jsme měli i po letech živě v paměti. Ačkoliv šlo jen o recesi, která vznikla v průběhu dopoledne a na popud samotných absolventů, byl test pro ty, kteří s ruštinou nejsou v každodenním kontaktu alespoň živým důkazem toho, že naše "alma mater" v nás vědomosti zakořenila natolik, že ani po letech jsme je nezapomněli.
 

Shromáždění absolventů rusistiky
 
Shromáždění absolventů rusistiky
 

Druhá část – ta méně formální – se uskutečnila ve "vyhlídkové" restauraci Pelikán, kde jsme byli nepřehlédnutelní a hlavně dostatečně hluční. Není se co divit, vždyť se nás sešlo více než 80! Zážitků a zkušeností po tak dlouhé době bylo hodně. Prohlíželi jsme si fotografie potomků kolegyň - maminek, které je zpestřily svými zkušenostmi z rodinného prostředí. My "bez závazků" jsme povídání obohatili o zážitky z práce, které byly docela různorodé - od práce v cestovním ruchu, školství až po vedení autopůjčovny a restaurace. Díky této skvělé akci jsme nejen po letech mohli vidět své spolužáky a pedagogy, ale zároveň si i vyměnit pracovní zkušenosti a kontakty. A protože spousta z nás byla zdaleka, tak jsme se v odpoledních hodinách rozloučili a s heslem "za 5 let jsme tady zase" se rozjeli do svých domovů. Studentská "vstreča" po letech se skutečně vydařila a budeme se těšit za 5 let na opětovné setkání.
 

Shromáždění absolventů rusistiky
 
Shromáždění absolventů rusistiky
 

Rády bychom na tomto místě poděkovaly jménem všech nás absolventů nejen za nápad, který oddělení rusistiky mělo, ale zejména za jeho úspěšnou realizaci. Přátelská a lidská atmosféra, která vždy na tomto oddělení panovala, je zřejmá i dnes a věříme, že současní studenti se budou do své "alma mater" vracet stejně rádi, tak jak jsme se  vrátili i my.

Bc. Pavlína Košcová, Bc. Hana Maďarová
Absolventky 1999, Ruština pro hospodářskou sféru a cestovní ruch


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022