Polská velvyslankyně navštívila FF OU

Návštěvou Filozofické fakulty Ostravské univerzity zahájila dne 3. 7. 2014 velvyslankyně Polské republiky v Praze, paní Grażyna Bernatowicz, dvoudenní návštěvu severní Moravy a Slezska. Na katedře slavistiky FF OU se paní velvyslankyně setkala s děkanem FF OU prof. Alešem Zářickým, děkanem PdF OU doc. Tomášem Jarmarou, předsedou Kongresu Poláků v ČR Józefem Szymeczkem a představiteli oddělení polonistiky katedry slavistiky. Paní velvyslankyně se zajímala zejména o aktuální stav a perspektivy studií na filozofické fakultě a spolupráci pedagogů a vědeckých pracovníků s partnery v Polsku, jež se na FF OU rekrutují mj. z řad historiků, filozofů a filologů. Ocenila především roli Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě, s nímž katedra slavistiky dlouhodobě spolupracuje. Oddělení polonistiky FF OU zastává – slovy paní velvyslankyně – významnou funkci jednoho ze zprostředkovatelů zahraniční spolupráce a popularizátora polského jazyka a kultury v regionu.

Foto: Velvyslankyně Grażyna Bernatowicz s vedoucím katedry slavistiky Jiřím Murycem. (autor: Jana Raclavská)


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022