Červnový seminář pro učitele ruštiny

Oddělení rusistiky katedry slavistiky dlouhá léta spolupracuje s učiteli ze základních a středních škol Moravskoslezského kraje. Všechny učitele ruského jazyka, ale i posluchače rusistiky a překladatele sdružuje Česká asociace rusistů (ČAR), jejíž pobočka funguje na FF OU v Ostravě od roku 1991. Pobočka ČAR pořádá pro učitelskou veřejnost řadu pravidelných akcí, ke kterým patří krajská kola dvou soutěží v ruském jazyce pro základní a střední školy: Konverzační soutěž v ruském jazyce a Ars Poetica - Puškinův památník. Členové pobočky ČAR se těchto soutěží účastní jednak v roli porotců, jednak také připravují své žáky a studenty na tyto soutěže.

Pro výměnu zkušeností a načerpání inspirace pro další léta umělecké soutěže Ars Poetica - Puškinův památník, která v roce 2016 oslaví jubilejní 50. ročník, byl 12. června 2014 uspořádán metodický seminář pro učitele ruštiny ze základních a středních škol s názvem „Ars Poetica - Puškinův památník aneb jak nacvičovat a hodnotit vystoupení“. Na akci se sešlo dvacet učitelů ruštiny i posluchačů učitelství ruštiny z našeho regionu a společně se podívali na vítězná vystoupení z letošního krajského kola soutěže, která nás dobře reprezentovala i na celostátní přehlídce.

Učitelé pozorně sledovali výkony žáků ze ZŠ Bohumínská v Ostravě, kteří nacvičili své kolektivní vystoupení pod vedením Mgr. Pavla Molnára na motivy pohádky A. S. Puškina. Toto vystoupení mohli porovnat se sólovým zpěvem písní B. Okudžavy a kolektivním vystoupením studentů Gymnázia P. Bezruče z Frýdku-Místku na námět povídky A. P. Čechova. Vystoupení se středoškolskými studenty připravila Mgr. Alena Vrublová.

Postup nácviku vystoupení od výběru repertoáru až po jeho dramatické ztvárnění byly diskutovány všemi zúčastněnými, stejná míra pozornosti byla následně věnována i způsobu hodnocení na krajském kole soutěže. Velmi cenné rady a zkušenosti vyučujícím předaly erudované porotkyně krajského i ústředního kola soutěže - Mgr. Klaudia Eibenová a Mgr. Marie Vilišová.

Tradice setkávání učitelů a posluchačů učitelství ruštiny na půdě FF OU tak úspěšně pokračuje a všechny zúčastněné i nadále obohacuje.

Červnový seminář pro učitele ruštiny
Copyright: Bc. Libor Mikoláš
Červnový seminář pro učitele ruštiny
Copyright: Bc. Libor Mikoláš
Červnový seminář pro učitele ruštiny
Copyright: Bc. Libor Mikoláš
Červnový seminář pro učitele ruštiny
Copyright: Bc. Libor Mikoláš
Červnový seminář pro učitele ruštiny
Copyright: Bc. Libor Mikoláš
Červnový seminář pro učitele ruštiny
Copyright: Bc. Libor Mikoláš
Červnový seminář pro učitele ruštiny
Copyright: Bc. Libor Mikoláš
Červnový seminář pro učitele ruštiny
Copyright: Bc. Libor Mikoláš
Červnový seminář pro učitele ruštiny
Copyright: Bc. Libor Mikoláš
Červnový seminář pro učitele ruštiny
Copyright: Bc. Libor Mikoláš
Červnový seminář pro učitele ruštiny
Copyright: Bc. Libor Mikoláš
Červnový seminář pro učitele ruštiny
Copyright: Bc. Libor Mikoláš
Červnový seminář pro učitele ruštiny
Copyright: Bc. Libor Mikoláš
Červnový seminář pro učitele ruštiny
Copyright: Bc. Libor Mikoláš
Červnový seminář pro učitele ruštiny
Copyright: Bc. Libor Mikoláš
Červnový seminář pro učitele ruštiny
Copyright: Bc. Libor Mikoláš
Červnový seminář pro učitele ruštiny
Copyright: Bc. Libor Mikoláš
Červnový seminář pro učitele ruštiny
Copyright: Bc. Libor Mikoláš

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017