OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Ze života katedry > Archiv událostí

Ostravská univerzita

Seminář pro tlumočníky a překladatele na slavistice

Komora soudních tlumočníků České republiky ve spolupráci s katedrou slavistiky FF OU uspořádala VIII. Česko-polský terminologický seminář pro tlumočníky a překladatele. Seminář se uskutečnil 17. května 2014 v prostorách FF OU za značného zájmu praktikujících překladatelů a tlumočníků, zastoupeni byli také pedagogové a studenti ostravské polonistiky. V dopolední části programu představila advokátka Mgr. Eva Hila novinky týkající se nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Mgr. Iwona Imioło, soudní tlumočnice českého a slovenského jazyka, seznámila účastníky s právním postavením soudního tlumočníka v Polsku, ČR a na Slovensku. V odpolední části si v rámci praktických cvičení pod vedením Ing. Alexandry Sedunkové měli účastníci možnost ověřit vlastní překladatelská řešení na vzorových textech, mj. zakladatelské listině, kupní a zprostředkovatelské smlouvě. Česko-polský seminář se na půdě FF OU uskutečnil již potřetí (předchozí semináře se konaly v letech 2007, 2008). Podle zájmu a pozitivního ohlasu všech účastníků se brzy můžeme těšit na další pokračování.

Komora soudních tlumočníků České republiky ve spolupráci s katedrou slavistiky FF OU uspořádala VIII. Česko-polský terminologický seminář pro tlumočníky a překladatele.<br>Copyright: Eva GorgolováKomora soudních tlumočníků České republiky ve spolupráci s katedrou slavistiky FF OU uspořádala VIII. Česko-polský terminologický seminář pro tlumočníky a překladatele.<br>Copyright: Eva GorgolováKomora soudních tlumočníků České republiky ve spolupráci s katedrou slavistiky FF OU uspořádala VIII. Česko-polský terminologický seminář pro tlumočníky a překladatele.<br>Copyright: Eva GorgolováKomora soudních tlumočníků České republiky ve spolupráci s katedrou slavistiky FF OU uspořádala VIII. Česko-polský terminologický seminář pro tlumočníky a překladatele.<br>Copyright: Eva GorgolováKomora soudních tlumočníků České republiky ve spolupráci s katedrou slavistiky FF OU uspořádala VIII. Česko-polský terminologický seminář pro tlumočníky a překladatele.<br>Copyright: Eva GorgolováKomora soudních tlumočníků České republiky ve spolupráci s katedrou slavistiky FF OU uspořádala VIII. Česko-polský terminologický seminář pro tlumočníky a překladatele.<br>Copyright: Eva Gorgolová

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
social hub