Překladatelská soutěž 2014 na polonistice

„Překládání je mým velkým koníčkem“, těmito slovy se vyjádřil jeden z oceněných účastníků letošní Překladatelské soutěže na FF OU, Tomáš Orehek (1. roč. NMgr. studia Polština pro překladatelskou praxi), který zároveň dodal, že v podobných soutěžích spatřuje velký přínos, a to nejen pro začínající překladatele.

ocenění studenti Ocenění studenti Urszula Pacíková a Tomáš Orehek

Setkání překladatelů, jež v rámci zmíněné soutěže vrcholí „Dnem s překladem“, se uskutečnilo v úterý 11. března 2014 na půdě Filozofické fakulty OU. Celá akce byla rozdělena do dvou bloků. Dopolední program byl zahájen slavnostní řečí proděkana pro zahraniční vztahy a rozvoj doc. Marka Otiska, který také předal čestná uznání autorům nejlepších překladů napříč všemi soutěžními jazyky. Následně v dopoledním bloku vystoupilo několik hostů s referáty pojednávajícími o současných problémech v translatologii. Odpoledne se konaly na jednotlivých katedrách tzv. překladatelské dílny neboli workshopy, v nichž měli zúčastění možnost prodiskutovat své práce s profesionálními překladateli a členy jednotlivých hodnotících komisí. „V letošní deváté edici se, v rámci oddělení polonistiky, zúčastnilo deset studentů. Hodnotili jsme jak překlady uměleckých textů, tak překlady textů odborných. Musím říct, že úroveň letošních prací byla opravdu hodně vysoká. Mám pocit, že se rok od roku zvyšuje, zvláště u překladů textů uměleckých,“ prohlásil dr. Jiří Muryc, vedoucí katedry slavistiky a zároveň jeden z porotců soutěže. V letošním roce ocenila porota překlady z polštiny dvou studentů, Tomáše Orehka za překlad básní Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, a Urszuly Pacíkové za překlad jedné z novel Marie Konopnické.

„Důvod mého přihlášení se do soutěže byl velmi prostý. Jako studentka translatologie jsem se chtěla pokusit přeložit některá z literárních děl a dozvědět se, jak budou můj překlad hodnotit profesionální překladatelé. Pro překlad jsem zvolila text Dym Marie Konopnické. Tuto novelu si pamatuji ještě z mých školních let. Musím říct, že motiv, o kterém toto skromné dílo pojednává, láska matky k synovi v absolutní chudobě a samotě, chápu nyní v dospělosti úplně jinak, a to byl právě důvod, proč jsem se rozhodla znovu se ponořit do tohoto díla,“ řekla Urszula Pacíková. „Překládání je pro mě především koníček. Při překládání rozličných textů si člověk vždy rozšiřuje své obzory, ať už se jedná o tlumočení textů uměleckých, či odborných. A to je právě to, co se mi na této profesi nejvíce líbí,“ řekl další z oceněných studentů, Tomáš Orehek. „Myslím si, že snem každého začínajícího překladatele je vytvořit takový překlad, který by mohl zaujmout některé z vydavatelství a také dosáhnout úroveň takových 'mistrů překladatelů', jakými jsou např. Jan Pilař, Helena Teigová nebo Václav Burian. Je to však běh na dlouhou trať. Ještě mě čeká spousta hodin strávených překládáním a vzděláváním se v tomto oboru,“ dodal.

Text a foto: Petr Ligocký


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022