Cena rektora OU pro studenta slavistiky

Akademický den Ostravské univerzity je již tradičně spjat s udílením ocenění nejlepším studentům naší alma mater za uplynulý akademický rok. Novinkou letošního slavnostního zahájení akademického roku 2013/2014 bylo udělení Ceny rektora. Toto prestižní mj. získal:

Mgr. Lukáš Plesník

Absolvent navazujícího studijního programu Učitelství pro střední školy, oboru Polský jazyk a literatura – Ruský jazyk a literatura s vynikajícími studijními výsledky. V průběhu studia se zúčastnil dvou zahraničních mezinárodních konferencí. V roce 2011 na mezinárodní studentské slavistické konferenci na Univerzitě Christiana Albrechta v německém Kielu pod názvem „Dialog mladých slavistů“ představil svůj referát v ruštině na téma „Frazeologizmy v ruských tištěných mediích“. V roce 2012 reprezentoval katedru slavistiky FF OU na „Festivalu slovanských jazyků“ na Irkutské státní univerzitě. Rovněž absolvoval půlroční stáž v Moskvě a v roce 2011 získal stipendijní pobyt na Letní škole polského jazyka a kultury. Součástí jeho diplomové práce s názvem „Srovnání toponymických termínů v odborném textu (rusko-polsko-česká komparace) je trojjazyčný slovník 2100 toponymických termínů, při jehož sestavování prokázal výbornou orientaci ve zkoumané problematice a znalost ruského jazyka na vysoké úrovni.

Cena rektora OU pro studenta slavistiky


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022