Slavica iuvenum 2013

Ve dnech 26. a 27. března se na Ostravské univerzitě uskutečnil již XIV. ročník tradiční konference mladých slavistů „Slavica iuvenum“. Na organizaci tohoto setkání se každoročně podílí ostravští polonisté a rusisté, velké poděkování za pečlivé přípravy této konference patří zejména studentům.

Slavnostní zahájení konference ve studovně FF OU
Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Jelena Kupcevičová
Diskuse účastníků konference v sekci etnolingvistika
Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Jelena Kupcevičová
Účastníci konference v jazykovědné sekci
Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Jelena Kupcevičová
Účastníci konference v literárněvědné sekci
Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Jelena Kupcevičová

„Konference je otevřená pro studenty a doktorandy různých slovanských filologií. V tomto roce bylo tradičně nejvíce zúčastněných z Polska, jiných českých univerzit, Slovenska, Ruska nebo Chorvatska. Jistou inovací je v letošním ročníku zvláštní sekce věnována etnolingvistice a jazykovému obrazu světa, v níž se sešla řada zajímavých příspěvků “ řekl dr. Jiří Muryc, zástupce vedoucí katedry slavistiky.

Po slavnostním zahájení, na kterém studenty přivítali mimo jiné proděkan pro vědu a výzkum FF OU, doc. Jan Malura, Anna Olszewska, generální konzulka Polské republiky v Ostravě a také Aleš Zedník, honorární konzul Ruské federace v Ostravě, se již program samotné konference rozdělil do tří samostatných sekcí, literárněvědné, překladatelsko-jazykovědné, a nově do sekce etnolingvistické.

„Účastním se slavistické konference již řadu let. Myslím si, že takováto setkání jsou nejen skvělou příležitostí pro budoucí vědce k získání mnoha zkušeností, ale také příležitostí poznat nové, zajímavé lidi podobného zaměření“ řekla Agnieszka Baran, lektorka Technicko-humanitní akademie v Bielsku-Bialé a současně doktorandka Ostravské univerzity. „Velmi si také cením vřelého přijetí, jehož se vždy na konferenci studentům dostává“ doplňuje.

„Konference se účastním pravidelně také již řadu let. V tomto roce jsem však neprezentoval žádnou ze svých prací, ale byl jsem požádán o pomoc ve vedení literárněvědné sekce. Musím říct, že práce, které jsem měl možnost vyslechnout, jsou na opravdu vysoké úrovni. Jednotlivá témata byla velmi zajímavá a inspirativní. Dovolil bych si tvrdit, že řada prací byla zpracována téměř profesionálně“ řekl Piotr Baran, doktorand Jagellonské Univerzity v Krakově a v současné době také praktikant naší univerzity.

„Letošní konference se, dle mého názoru, opravdu povedla. Myslím si, že se všichni zúčastnění budou vracet domů spokojeni a motivováni do jejich dalšího vědeckého bádání“ dodala na závěr ostravská polonistka dr. Urszula Kolberová.

Petr Ligocký, 3. roč. Polský jazyk a literatura


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022