Přednáška o mezikulturní komunikaci

Ve čtvrtek 14. března 2013 se na katedře slavistiky uskutečnila přednáška dr. Iriny Sikorské na téma Mezikulturní komunikace.

Aby se mohlo s touto zajímavou oblastí současného psychologicko-sociologického zkoumání seznámit co nejvíce studentů, opakovala se přednáška ve dvou jazykových verzích: v angličtině a v ruštině. Pobyt dr. Sikorské se uskutečnil díky nové smlouvě o spolupráci, kterou uzavřela FF OU s Doněckou státní univerzitou managementu v roce 2012. Za zajímavou přednášku našemu hostu děkujeme!

Přednáška o mezikulturní komunikaci
Přednáška o mezikulturní komunikaci
Přednáška o mezikulturní komunikaci
Přednáška o mezikulturní komunikaci
Přednáška o mezikulturní komunikaci
Přednáška o mezikulturní komunikaci

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017