Průvodcovská zkouška na živo

Dne 17. 12. 2012 město Ostravu navštívila delegace pracovníků muzeí z Ázerbájdžánu. Studenti FF OU katedry slavistiky oboru Ruský jazyk ve sféře podnikání měli možnost předvést před delegaci své znalosti a schopnosti z předmětu Cestovní ruch, který vede doktor Vilímek. Pro studenty to byla nesmírná zkušenost vyzkoušet si prezentování Ostravu lidem nehovořícím našim rodným jazykem.

Trasa byla předem pečlivě naplánovaná. Výchozím bodem trasy byla Stará radnice na Masarykově náměstí. Tady studenti (Lukáš Moniak, Michal Pavelka, Hana Celtová, Šárka Hanáková, Aneta Pivoňková, Jitka Doležalová) seznámili hosty se vznikem Ostravy. Dále přišla na řadu historie Staré radnice a náměstí, které mělo díky své vánoční výzdobě, koledám a vůni vánočního punče báječnou atmosféru.

Hosté byli zaujatí výkladem studentů a někteří kolemjdoucí starší generace, která ještě pamatuje ruštinu z dob svého studia, se přidávala k naší skupině a s vervou se snažili zapojit do debaty. Dalším bodem trasy byl chrám Božského spasitele, kde mohla delegace vstoupit i do prostor, kam se veřejnost běžně nedostane. Za to byli všichni vděční Viktorii Baziuk, která tuto možnost zajistila.

Další zastávkou byly prostory OU, kde studentky Angelika Moroz a Vladimíra Široká představily naši univerzitu a fakultu. Posledním bodem trasy byla Nová radnice, kterou prezentovala Katrin Richterová. Všichni tak měli možnost vidět z vyhlídkové věže noční panoráma celé Ostravy.

Věříme, že se prezentace Ostravy a univerzity líbila a že zde hosté nebyli naposled.

Lukáš Moniak

Průvodcovská zkouška na živo
Průvodcovská zkouška na živo
Průvodcovská zkouška na živo
Průvodcovská zkouška na živo
Průvodcovská zkouška na živo
Průvodcovská zkouška na živo
Průvodcovská zkouška na živo
Průvodcovská zkouška na živo
Průvodcovská zkouška na živo
Průvodcovská zkouška na živo
Průvodcovská zkouška na živo
Průvodcovská zkouška na živo

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017