Tým Ostravy se stal národním koordinátorem Noci vědců

Národním koordinátorem Noci vědců stal ostravský tým složený zástupců obou ostravských univerzit a Světa techniky. Bude tak zajišťovat komunikaci mezi republikovými pořadateli, ale i nadnárodní komunikaci s Evropskou komisí a dalšími partnery.

Organizátoři Noci vědců v ČR nově zvolili národním koordinátorem tým Ostrava, což je volné sdružení institucí Ostravská univerzita, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Svět techniky v Dolních Vítkovicích. „Náš ostravský tým chce navázat na dobrou práci dosavadního koordinátora a na velké renomé akce. Cílem je zlepšit komunikaci mezi organizátory, zajistit jednotné PR, jednotnou a profesionální grafiku vystihující téma a charakter akce, založit nové webové stránky a udržovat je živé, včetně sociálních sítí,“ uvádí Adam Soustružník, tiskový mluvčí Ostravské univerzity. Od převzetí role národního koordinátora uspořádal tým konferenci organizátorů Noci vědců 2018 a dnes proběhne druhé pracovní jednání v Ostravě. Společně chtějí propojit Noc vědců s oslavami 100. výročí založení republiky, odhlasovaným tématem tohoto ročníku je proto téma 100 LET ČESKÉ VĚDY, na který se může veřejnost těšit 5. října 2018. Jednou z hlavních priorit týmu Ostrava je také spuštění nového webu www.noc-vedcu.cz jako tzv. rozcestníku, který bude odkazovat na programy a kontakty jednotlivých organizátorů a také umožní dostatečnou prezentaci partnerů akce (po vzoru Ostravské Noci vědců: www.ostravskanocvedcu.cz).

Noc vědců je akce pro veřejnost, která vznikla z podnětu Evropské komise v roce 2005 a jejím posláním je popularizace vědy a osobností vědců. Jeden den v roce jsou na stovkách míst v Evropě ve večerních a nočních hodinách zpřístupněny univerzity, vědecká a výzkumná pracoviště, science centra, a další pracoviště, ve kterých se zdarma konají komentované prohlídky, populárně vzdělávací přednášky, workshopy, experimenty, vědecké show, hudební vystoupení apod.

Cílem Noci vědců je bořit mýty o vědcích a vědkyních jako lidech zavřených v laboratořích a ukázat nejširší veřejnosti, že vědci jsou „obyčejní lidé“, kteří vykonávají práci přínosnou pro každého z nás, dokážou ji poutavě představit, ale také se dovedou bavit. Vědci přednášejí široké veřejnosti, předvádějí zábavné pokusy, organizují soutěže, a to vše při aktivním zapojení návštěvníků. V rámci Noci vědců se otevírají vědecká pracoviště a představují novinky ze světa výzkumu.

Jak to s Ostravskou Nocí vědců začínalo?

Ostrava se do Noci vědců zapojuje od roku 2013. Z původně relativně drobné akce při Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity se vyklubala událost, která vědou proplétá doslova celou Ostravu. Díky spolupráci dvou ostravských univerzit, Ostravské univerzity a VŠB – Technické univerzity Ostrava, jsou stanoviště Ostravské noci vědců v mnoha městských částech a nabízejí rozmanitý program - od kouzel techniky, přes společenská témata až po přírodní zázraky. V roce 2017 se k organizaci akce připojil také Svět techniky v Dolních Vítkovicích a Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. Novinkou roku 2017 se stala kyvadlová doprava, která vozila návštěvníky mezi stanovišti po celém městě, byla zdarma, stejně jako veškerý program Ostravské noci vědců.

V ČR se Noci vědců účastnila od samotného počátku Česká astronomická společnost, která organizovala přednášky a akce v hvězdárnách a planetáriích. Postupně se připojovaly univerzity, science learningová centra, muzea, vědecká pracoviště. Od roku 2009 Noc vědců v ČR koordinovala Techmania Science Center Plzeň. Jednotliví organizátoři v ČR sestavovali program na předem dohodnutá témata, například BEZPEČNOST, MOBILITA apod. Zájem návštěvníků i organizátorů rok co rok roste. Vývoj návštěvnosti a počtu organizátorů je uveden v tabulce níže.

Zapojení partneři v ČR v roce 2018

 • Praha - ČVUT, PřF UK, AV ČR – FZÚ, ÚOCHB, Biologické centrum
 • Brno - Masarykova univerzita, VUT, VIDA!, Technické muzeum
 • Ostrava - Ostravská univerzita, VŠB-TUO, Svět techniky, MSVK
 • Opava – Slezská univerzita
 • Plzeň - Techmania Science Center
 • Liberec - IQLandia
 • Zlín - Univerzita Tomáše Bati
 • Olomouc - Univerzita Palackého
 • Pardubice - Univerzita Pardubice
 • Hradec Králové - Univerzita Hradec Králové
 • Česká astronomická společnost
 • Klub nadaných dětí Klatovy
 • a další

Obsahová náplň akce

 • Vědecké demonstrace a show
 • Praktické pokusy
 • Přednášky o zajímavých tématech
 • Přiblížení osobností vědeckého světa
 • Návštěvy laboratoří a dalších podobných míst, která jsou obvykle pro veřejnost uzavřena
 • Program pro děti (soutěže, hry, pokusy atd.)
 • Tematické workshopy
 • Vystoupení hudebních skupin nebo divadelní představení s účastí vědců
 • Interaktivní exponáty
 • Představení novinek ze světa vědy a techniky

Kontakt:

Mgr. Adam Soustružník
Tiskový mluvčí Ostravské univerzity

+420 724 919 614