Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Portugalština: jazyk, reálie, kultura
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:Program je přístupný zájemcům bez jazykových znalostí portugalštiny.
Doba trvání / hodinová dotace:1 rok (dva semestry).
Cena:8.000,-Kč – úhrada se platí při podání přihlášky (pro studenty OU zdarma).
Forma:prezenční
Organizace studia:1krát týdně odpoledne
Garantující odborná katedra:Katedra romanistiky (Filozofická fakulta OU)
Garant:Mgr. Mariana Orawczak Kunešová, Ph.D.
Pedagogický poradce:Mgr. Mariana Orawczak Kunešová, Ph.D.
Anotace:Cílem programu je získání solidního jazykového potenciálu v portugalském jazyce (úroveň A2), mimo jiné na základě konverzace s rodilým mluvčím. Účastníci se rovněž seznámí s reáliemi, historií, tradicemi, kulturou (gastronomie, hudba, film, výtvarné umění a architektura) a literaturou Portugalska a dalších portugalsky mluvících zemí (Jižní Amerika, Afrika, Asie). Studenti se budou moci zúčastnit exkurze do Portugalska, která se bude realizovat v případě dostatečného zájmu.
Způsob ukončení studia:závěrečná zkouška
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování programu CŽV
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) , kurz hledejte v části Kurzy CŽV, U3V apod.
Termín pro podání přihlášky: od 1. dubna do 31. srpna.
Kontakt / další informace:Dagmar Julínková
Vyučující:Mgr. Mariana Orawczak Kunešová, Ph.D.,
portugalský lektor,
externista
Plán studia / rámcový harmonogram:Portugalština, praktický jazyk 1 (A1) Portugalština, konverzační cvičení 1 (A1); Reálie, dějiny a kultura Portugalska; Portugalština, praktický jazyk (A2); Portugalština, konverzační cvičení 2 (A2); Reálie, dějiny a kultura Brazílie, lusofonní Afriky a Asie; Ukončení modulu.