Charakteristika katedry romanistiky

Katedra romanistiky již více než tři desetiletí poskytuje vzdělávání především v oblasti francouzštiny a španělštiny. Nabízí studium ve tříletých bakalářských, dvouletých navazujících magisterských a čtyřletém oboru doktorském. Studenti mohou na rozdíl od většiny dalších obdobných pracovišť v České republice volit mezi studiem klasické filologie, učitelství pro SŠ i prakticky zaměřenými obory na překlad, tlumočení a komunikaci v korporátní i veřejné sféře.

Katedra dále nabízí praktickou výuku románských jazyků od základů až po vyšší úrovně studentům celé univerzity: španělštinu, francouzštinu, italštinu, portugalštinu, rumunštinu a galicijštinu.

Ostravská romanistika sídlí v moderně zrekonstruovaných prostorách historické budovy v samém centru metropole, která studentům poskytuje kompletní zázemí a komfort (katedrová knihovna, odpočinková a studijní místnost, šatna, bezbariérový přístup, klimatizované posluchárny, vybavená kuchyňka, venkovní posezení ve dvoře bloku, univerzitní knihkupectví a další).

Výuka většiny předmětů je realizována přímo ve studovaných jazycích, posluchači jsou s nimi tudíž v každodenním kontaktu; studium je proto ideální i pro uchazeče ze Slovenska, Polska a dalších zemí. Čtyři z našich vyučujících jsou rodilí mluvčí. Studenti mohou využít široké sítě partnerských univerzit v rámci programu Erasmus+ a od vyšších ročníků se také pod vedením akademiků zapojit do projektů vědeckého výzkumu.

Bakalářské obory lze studovat běžnou prezenční, ale také kombinovanou formou, která probíhá v rámci jednoho dne v týdnu (čtvrtek).


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 07. 2023