Nová publikace: Alfred Jarry a česká kultura

Dvojjazyčná francouzsko-česká publikace

  • Zaměření: divadlo, románová tvorba, poetika, literární kritika, filozofie, teorie překladu

  • Autoři: Aleksander Abłamowicz, Ioana Alexandrescu, Henri Béhar, Šárka Belisová, Patrick Besnier, Vladimír Borecký, Paul Edwards, Josef Fulka, Yosuké Goda, Matthieu Gosztola, Andrea Jochmanová, Petr Král, Kateřina Miholová, Aleš Pohorský, Karl Pollin, Julien Schuh, Jovanka Šotolová, Alena Světlíková, Thierry Tremblay, Eduard Vacek

  • Editor: Mariana Kunešová

  • Vydala Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008. ISBN 978-80-7368-521-8.

Prezentace

obálka Alfred Jarry zemřel 1. listopadu 1907. Tento autor - patafyzik, Otec Ubu, „Nadsamec“ divadla a spisovatel, zanechal v české literatuře hlubokou stopu. České země jsou jedním z prvních míst, kde Jarryho dílo vychází v překladu a je s nadšením přijímáno a zpracováváno. K okouzlení divadlem Jarryho, které je příznačné pro meziválečnou avantgardu, se později, s příchodem komunistického režimu, přidává záliba v patafyzice (copak mohla být z nezměnitelné totality nějaká lepší cesta než věda o pomyslných řešeních?). Recepce Jarryho je obdobně intenzivní také v posledních dvaceti letech, ať už jde o reedice a nové překlady jeho nejznámějších textů, o divadelní a filmové inscenace s ubuovskou tematikou či o vydávání dosud neznámých děl tohoto autora, jako je například román Dny a noci.

Publikace obsahuje dvacet původních studií, jež rozpracovávají příspěvky, které byly předneseny na stejnojmenné mezinárodní konferenci, pořádané na podzim 2007 na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Zaměřuje se na vztah Jarryho a české kultury, ale také na dvě obecnější témata: Jarry a jeho vztah k „Absolutnu“; Jarry, literatura a literární kritika. Za jeden z nejdůležitějších rysů díla tohoto spisovatele redakce považuje jeho úsilí prozkoumat „všechno umění a všechnu vědu“. Právě proto se publikace zabývá „otázkami divadla“ stejně jako poetikou, literární kritikou, překladem, filozofií a obrací se ke čtenářům z různých zemí zabývajících se různými obory.

Slovo recenzenta

Didier Plassard,
profesor srovnávací literatury a divadelní vědy, Université Rennes 2, Francie

„Soubor dvaceti studií, které přinášejí velmi bohaté a významné informace a komentáře a zakládají se na výborné znalosti prací o Jarrym, jež již byly publikovány. Publikace prohlubuje a upřesňuje tradiční pohled jak na divadlo Jarryho, tak na jeho tvorbu básnickou, románovou a na jeho práci literárně kritickou.“

„Jde o jednu z nejvýznamnějších publikací vůbec, jež se A. Jarrymu věnují.“

 

Editor upřímně děkuje kolegům z Katedry romanistiky Filozofické fakulty na Ostravské univerzitě v Ostravě za nenahraditelnou pomoc a podporu při přípravě publikace. Zvláštní dík patří PhDr. Jitce Smičekové, CSc., vedoucí Katedry romanistiky FF OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016