Studentské vědecké konference KRO FF OU 2024 – francouzština a španělština

Katedra romanistiky srdečně zve na tradiční jarní konference, které se letos uskuteční ve dnech 20. března (španělština)21. března (francouzština) 2024. SVK proběhnou v aule budovy B (Českobratrská 16, Ostrava).

Na obou akcích máme připravenu plenární přednášku, soutěžní část pro studenty naší katedry (od bakalářských až po doktorské programy) a soutěžní část určenou studentům třetích a čtvrtých ročníků středních škol. Těšíme se, že se i letos potkáme nad zajímavými tématy napříč našimi obory.

Prezentující z KRO FF se mohou v průběhu ledna a února přihlašovat buďto u vedoucích svých závěrečných prací, nebo na mailech (francouzština) a  (španělština).

Níže naleznete informace pro studenty a vyučující SŠ:


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 01. 2024