Přednášky pro střední školy - ŠPANĚLŠTINA

Zvukomalebná slova ve španělštiněB. García Ferreira
Workshop je určen mladším studentům španělštiny, kteří se pod vedením rodilé mluvčí seznámí s tím, jak španělsky mňoukat, kvákat, řehat nebo zvonit či mlaskat.
čas: 45 minutjazyk: španělsky úroveň: začátečníci
 
Hispanofonní svět (aneb kde všude se domluvíme španělsky)P. Šlechta
Hned po čínštině je španělština na druhém místě co do počtu rodilých mluvčí (téměř 470 milionů), jako cizí jazyk je čím dál oblíbenější i u nás. V přednášce si přiblížíme, kde a v jaké míře se španělština používá, jak moc je jednotná, které organizace na její jednotnost dohlížejí a tento jazyk a jeho kulturu dále rozšiřují.
čas: 45 minutjazyk: česky / španělskyúroveň: středně pokročilí
 
Co a jak se píše ve španělských novinách?I. Fialová
Připomeneme si základní charakteristiky publicistického stylu, zaměříme se na jeho jednotlivé žánry, jejichž příklady vyhledáme ve španělských tištěných nebo elektronických periodicích. Co vše můžeme vystopovat v novinových titulcích psaných španělsky? Jakou slovní zásobu využívají? Liší se od titulků v českých novinách?
čas: 45 minutjazyk: španělskyúroveň: středně pokročilí
 
Panorama španělské literaturyJ. Mlčoch
V přednášce se studenti seznámí s hlavními literárními představiteli španělského písemnictví a jejich nejvýznamnějšími díly, která jsou komentována v historickém a společenském kontextu.
čas: 90 minutjazyk: česky / španělskyúroveň: pokročilí
 
To nejzajímavější z latinskoamerické literaturyJ. Mlčoch
Jak se vyznat v množství španělsky psané literatury v Latinské Americe? I na to odpoví přednáška, ve které se přehledovým způsobem studenti seznámí s nejzajímavějšími stěžejními díly latinskoamerické literatury.
čas: 90 minutjazyk: česky / španělskyúroveň: pokročilí
 
Historie španělských gramatikJ. Veselá
Přednáška o gramatických příručkách španělštiny od první španělsky psané gramatiky od Antonia de Nebrijy (1492) až po poslední akademickou gramatiku: Nueva gramática de la lengua española (2009).
čas: 90 minutjazyk: česky / španělskyúroveň: pokročilí
 
Franco včera, dnes a zítra. Aktuální dozvuky občanské války a diktatury.J. Chalupa
Dnešní vnímání frankismu a aktuální přívrženci i odpůrci diktátorova odkazu. Debaty a spory o hodnocení diktatury. Frankův režim: vítězové a poražení, postavení žen uvnitř frankistické společnosti. Proměny frankismu v čase arežimní rodiny.
čas: 90 minutjazyk: česky / španělskyúroveň: pokročilí

Zveřejněno / aktualizováno: 15. 01. 2020