Studentská vědecká konference Katedry psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity 2017/18

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Katedra psychologie FF OU, stejně jako v minulých letech, i v akademickém roce 2017/2018 pořádá katedrální kolo Studentské vědecké konference a nabízí studentům a studentkám psychologických oborů možnost se jí aktivně nebo pasivně zúčastnit. Za účelem konání konference bude pro studenty a studentky Katedry psychologie vyhlášeno volno.

Den konání SVK: 27. března 2018

Místo a čas SVK: budova E, učebna E309 od 9:00 hodin

Konference je určena pro všechny studenty psychologie, kteří mají zájem prezentovat výsledky své odborné činnosti na širším akademickém fóru a získat kromě cenné zpětné vazby také ocenění odborné poroty a publika. Studenti mohou na konferenci vystoupit s vybranými výsledky svých seminárních, bakalářských či magisterských prací a prezentovat jejich vlastní, především empirický přínos ke konkrétnímu tématu. Maximální délka prezentace konferenčních příspěvků je omezena na 15 minut.

Nejlépe hodnocení studenti a studentky budou mít možnost se zúčastnit Mezinárodních studentských psychologických dnů - 18. ročníku Mezinárodné študentské vědecké konference ve dnech 17. – 18. května 2018 na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Na SVK jsou srdečně zváni také všichni ostatní studenti, pedagogové a další hosté, kteří se zajímají o obor psychologie.

Jak se přihlásit k účasti

Zájemce o aktivní účast prosíme, aby se nejpozději do 2. března 2018 obrátili na své vedoucí práce se zájmem o účast. Všechny anotace budou zveřejněny v konferenčním Sborníku abstraktů 2018 Katedry psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Anotace:

  • Název práce v ČJ a v AJ
  • Autor/ka práce, studijní obor a ročník
  • Vedoucí práce u BP a DP
  • Abstrakt v ČJ a AJ (téma, cíl, teoretické východisko, metody, výsledky)
  • Klíčová slova / Key words

Zveřejněno / aktualizováno: 26. 02. 2018