Program Erasmus - KHI

Katedra historie nabízí svým studentům mimo běžné výuky i možnost pobytu v délce 5 měsíců na historických pracovištích na zahraničních univerzitách v Polsku, Německu, Velké Británii a na Slovensku v rámci programu ERASMUS+.

V současné době katedra spolupracuje s 13 univerzitami, se kterými má uzavřenou bilaterální smlouvu o možnostech výměnných pobytů jak pro studenty, tak pro vědecké pracovníky. Hlavním cílem je rozšiřování vzdělávacích možností našich studentů a prohlubování jejich znalostí a zkušeností v mezinárodním prostředí. Partnerské univerzity nabízí nejen kvalitní akademické zázemí, ale i možnosti získání nových zkušeností.

InstituceDoba platnosti BAStudijní mobilita
Počet studentůDélka pobytu
University of Gdansk2020/202129 měsíců
Matej Bel University, Banská Bystrica, Slowakia2020/202125 měsíců
Europa Universität Viadrina, Frankfurt n. Odrou, Germany2020/202126 měsíců
University of Warsaw, Poland2020/2021210 měsíců
Uniwersytet Zielonogórski, Poland2014/202125 měsíců
Queen's University Belfast
School of History and Anthropology, Great Britain
2016/20171 společně s KDU5 měsíců
Jan Dlugosz University in Czestochowa, Poland2020/202125 měsíců
Technische Universität Chemnitz, Germany2020/202146 měsíců
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland2020/202145 měsíců
Uniwersytet Wrocławski, Poland2020/202125 měsíců
Universität Passau, GermanyIn progress25 měsíců
Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Poland2020/202125 měsíců
Uniwersytet Śląski w Katowicach, PolandIn progess2měsíců

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022

Partneři KHI

Polsko

Slovensko

Německo

Velká Británie


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017