Celoživotní vzdělávání

     
   
     

Přípravné kurzy pro přijímací řízení

Přípravný kurz pro uchazeče o studium historie
Účast na kurzu umožní uchazečům lépe se orientovat v požadavcích na uchazeče a připravit se na přijímací zkoušku na základě konkrétních požadavků. Absolvování kurzu není podmínkou, ani předpokladem úspěšného vykonání přijímací zkoušky, či přijetí ke studiu.