Blokový seminář Korpusová lingvistika

V rámci týdenního pobytu (od 12. do 16. dubna 2010) našeho hostujícího pana profesora N. R. Wolfa z Univerzity Würzburg, jsme se dozvěděli nové informace z oblasti korpusové lingvistiky. Kromě zdůraznění významu korpusu pro lingvisty při zpracování určitého tématu, jsme se v teoretické části věnovali definicím této vědy a korpusu. Dozvěděli jsme se jak o možnostech získání a zpracování korpusu, tak i o jazykovědné interpretaci korpusových dat. V počítačové učebně jsme pracovali s programem Kosmas II a seznámili jsme se také s možností zpracování dat pomocí programu Wordperfect-Datenbank. Tento seminář byl důležitou součástí přípravy pro  psaní našich disertačních prací.


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 12. 2016