Mezinárodní konference „Jazyk a emoce v češtině a němčině“

Ve dnech 26. a 27. listopadu 2009 uspořádala katedra germanistiky mezinárodní konferenci s názvem „Jazyk a emoce v češtině a němčině“. Přední evropští germanisté se  sešli v reprezentativních prostorách auly pedagogické fakulty na zahajovací přednášku doc. Lenky Vaňkové, vedoucí katedry germanistiky FF OU a následně na úvodní referáty prof. Reinharda Fiehlera z Univerzity Mannheim, prof. Norberta R. Wolfa z Univerzity Würzburg a doc. Pavly Zajícové z Ostravské univerzity.

Po intenzívní pódiové diskuzi se naplno rozběhla jednání v obou konferenčních sekcích – jazykovědné a literárněvědné. Odborníci z Německa, Rakouska, Polska a domácí germanisté z většiny našich univerzit přednášeli své příspěvky a obhajovali vědecké postoje v leckdy intenzivních polemikách a zodpovídali otázky svých kolegů i odborné veřejnosti. Touto formou se podařilo vyjasnit metodické postupy při zkoumání vyjádření emocí v různých druzích textů. Prezentované příspěvky lze rozdělit do dvou hlavních proudů – jeden demonstroval pestrost a jazykové prostředky k vyjadřování emocí na příkladech konkrétních textových druhů (například lyrika, jídelní lístek, církevní texty nebo novinové titulky). Oproti tomu druhý vycházel z intenzivní práce s korpusem a soustředil se na vybranou konkrétní emoci (například stud nebo vztek) nebo na určitý jazykový jev (například dativus ethicus nebo částice), jejichž zanalyzované doklady a mnohdy velmi zajímavé způsoby použití byly pro všechny velmi obohacující. Nechybělo samozřejmě ani translatologické a srovnávací hledisko. Dostalo se i na studenty doktorského studia, kteří prezentovali své dílčí výsledky formou vědeckých posterů.

Slavnostní ráz celé akce umocnila návštěva pana rektora prof. RNDr. Jiřího Močkoře,  DrSc., který popřál konferenci i celé germanistice hodně úspěchů. Pro hosty byl připraven bohatý program – návštěva věže Nové radnice s komentovanou prohlídkou Ostravy z ptačí perspektivy, exkurze do Hornického muzea s posezením v Harendě a ukázkou havířských tradic a na úplný závěr i celodenní výlet do oblasti dolních Vítkovic, Frýdku-Místku, pivovaru v Nošovicích a společný oběd. Celá katedra germanistiky odvedla obrovský kus práce při organizaci takto rozsáhlé akce, což dokladují i jednoznačně pozitivní ohlasy všech zúčastněných.

Mezinárodní konference Jazyk a emoce v češtině a němčině
Mezinárodní konference Jazyk a emoce v češtině a němčině
Mezinárodní konference Jazyk a emoce v češtině a němčině
Mezinárodní konference Jazyk a emoce v češtině a němčině
Mezinárodní konference Jazyk a emoce v češtině a němčině
Mezinárodní konference Jazyk a emoce v češtině a němčině
Mezinárodní konference Jazyk a emoce v češtině a němčině
Mezinárodní konference Jazyk a emoce v češtině a němčině
Mezinárodní konference Jazyk a emoce v češtině a němčině
Mezinárodní konference Jazyk a emoce v češtině a němčině
Mezinárodní konference Jazyk a emoce v češtině a němčině

Zveřejněno / aktualizováno: 01. 12. 2016