Exkurze do Vídně

Každý student, který píše závěrečnou práci, ví, že získání potřebné literatury vyžaduje stejné úsilí jako samotnou práci napsat. Pro studenty cizích jazyků to platí dvojnásob. Proto uvítalo deset studentů z Filozofické fakulty Ostravské univerzity nabídku paní Mag.Manuely Schwärzler, která pro ně uspořádala dvoudenní exkurzi do vídeňských knihoven. Exkurze se konala 10. a 11. listopadu v rámci seminářů paní Mag. Manuely Schwärzler.

Naše časově náročná exkurze začala prohlídkou některých památek v centru města, kde nám všem vyhládlo, a proto se už každý z nás těšil na oběd v restauraci „Centimeter“, kde nás překvapili obrovskými porcemi jídla, které zvládli sníst jen ti zdatnější z nás. Po obědě jsme se vydali do Translatologického centra Vídeňské univerzity, kde jsme viděli několik prezentací a přednášek k různým zajímavým tématům, např. „Emoce a jejich překlad“ od pana Mgr. Milana Pišla. Poté jsme každý prezentovali téma své závěrečné práce a diskutovali o ní s rakouskými studenty. Po fyzicky i psychicky velmi náročném odpoledni jsme se přemístili do Českého centra, kde jsme se zúčastnili autorského čtení paní spisovatelky Radky Denemarkové. Nabitý den jsme zakončili u večeře v jedné nedaleké restauraci, někteří z nás se ještě vydali do víru velkoměsta lovit zážitky a navštívili různé kavárny, hospody a bary.

Po středečním náročném probuzení do reality jsme si prohlédli v doprovodu průvodce Rakouskou národní knihovnu, kde si někteří z nás již předem objednali pár knih. Po prohlídce jsme usoudili, že je čas dát si něco dobrého a zakotvili jsme v jedné stylové secesní kavárně v centru Vídně, kde jsme se mohli aspoň trošku zahřát, protože nám počasí moc nepřálo a skoro po celou dobu exkurze pršelo. Po „Kaffeepause“ jsme navštívili Univerzitní knihovnu, kde si každý vyzvedl objednané knihy ke své závěrečné práci a mohl rešeršovat a kopírovat jak dlouho chtěl. Naše exkurze se chýlila ke konci. Odjezd do Ostravy byl v podvečerních hodinách. Všichni byli spokojeni, že se exkurze vydařila a byla pro nás velkým přínosem a pomocí pro psaní našich závěrečných prací.

Škoda jen, že jsme kvůli časově náročnému programu nestihli navštívit hlavní historické památky tohoto krásného města a užít si trochu více právě začínající vánoční atmosféry, což ale také nebylo hlavním cílem této exkurze.

Velké poděkování tak patří organizátorce, paní Mag. Manuele Schwärzler, za možnost účastnit se této nezapomenutelné exkurze. Děkujeme!

Jitka Grygarová a Petr Nosek

Exkurze do Vídně
Exkurze do Vídně
Exkurze do Vídně
Exkurze do Vídně
Exkurze do Vídně

Zveřejněno / aktualizováno: 01. 12. 2016