Ohlédnutí za 2. setkáním učitelů němčiny na katedře germanistiky FF OU

Ve čtvrtek 22. ledna 2009 se na katedře germanistiky konalo již druhé setkání učitelů německého jazyka ze středních a základních škol moravskoslezského kraje. Tentokrát mělo toto setkání mezinárodní charakter, neboť se ho zúčastnili také členové týmu evropského projektu programu Comenius TIPP (Teachers in praktice and process) zastupující 6 evropských zemí (Německo, Rakousko, Polsko, Finsko, Litvu a Českou republiku – za tu se na řešení projektu podílí doc. Pavla Zajícová). Poté, co byli hosté přivítáni vedoucí katedry doc. Lenkou Vaňkovou a děkankou FF OU doc. Evou Mrhačovou, přešla komunikace z českého jazyka do němčiny a pod taktovkou německého koordinátora projektu TIPP Bernda Trennera následoval workshop, na kterém lektor interaktivní formou seznámil posluchače, mezi nimiž byli i pedagogové KGE, s problematikou divadelní pedagogiky, jako například se základy zvládání konfliktů ve školské praxi. Akce určené pro širokou učitelskou veřejnost se zúčastnilo asi 30 vyučujících z celého severomoravského regionu.

Přítomní pedagogové ocenili nejen workshop, ale následnou volnou diskusi, kdy měli možnost besedovat se členy katedry o specifických problémech ve výuce němčiny, které je tíží a na jejichž řešení by se pedagogové z vysokých škol mohli podílet. Na závěr se konal raut, kde se při dobrém jídle a pití ve vzájemných rozhovorech navazovalo na vybraná témata, která již zazněla předtím. Věříme, že jsou podobné příležitosti užitečné pro obě strany a doufáme, že se akce líbila jak katedře, tak učitelům ZŠ a SŠ. Setkání na katedře germanistiky jistě nezůstane posledním.

2. setkání učitelů němčiny na katedře germanistiky
2. setkání učitelů němčiny na katedře germanistiky
2. setkání učitelů němčiny na katedře germanistiky
2. setkání učitelů němčiny na katedře germanistiky
2. setkání učitelů němčiny na katedře germanistiky
2. setkání učitelů němčiny na katedře germanistiky
2. setkání učitelů němčiny na katedře germanistiky
2. setkání učitelů němčiny na katedře germanistiky
2. setkání učitelů němčiny na katedře germanistiky
2. setkání učitelů němčiny na katedře germanistiky
2. setkání učitelů němčiny na katedře germanistiky
2. setkání učitelů němčiny na katedře germanistiky
2. setkání učitelů němčiny na katedře germanistiky
2. setkání učitelů němčiny na katedře germanistiky
2. setkání učitelů němčiny na katedře germanistiky
2. setkání učitelů němčiny na katedře germanistiky

Zveřejněno / aktualizováno: 01. 12. 2016