Studentská konference na Katedře germanistiky a Soutěž o Cenu Františka Schwarze

Již tradičně se v měsíci listopadu, 20. 11., konala na Katedře germanistiky FF OU Studentská vědecká konference spojená se soutěží o Cenu Františka Schwarze. Studenti, v celkovém počtu šestnáct, měli možnost prezentovat své odborné počiny v několika sekcích. Doposud tradiční rozdělení celé akce bylo obohaceno i o sekci věnovanou reáliím a sekci translatologickou. Akce měla, podobně jako v loňském a předloňském roce, mezinárodní charakter, a sice zásluhou hostů z partnerské univerzity v Erfurtu, kdy pod vedením Dr. Horsta Ehrhardta naši katedru navštívilo celkem pět studentů se zajímavými příspěvky na lingvistická a literárněvědná témata.

Za vynaložené úsilí, jako i pěknou prezentaci získaných poznatků si svůj dík a ocenění zaslouží všichni účastníci. Jmenovitě vyzdvihnout bychom na tomto místě chtěli především výkon studentů: Marie Černínové, vítězky Ceny Františka Schwarze, která se věnovala výzkumu verbonominálních vazeb v textech z 14.-18. století, Marka Gajdy, který pojednal zajímavým způsobem o problematice anglicismů v němčině, Kateřiny Bajerové, věnující se motivu dědečka v díle Thomase Bernharda, Radka Hovada, který přednášel o rozporu mezi občanem a umělcem v díle Thomase Manna, Ingrid Gorylové, analyzující dílo C. F. Meyera a Michaely Machové, která seznámila publikum s problematikou překladu Čapkova Povídání o pejskovi a kočičce do němčiny. Cenou vedouci katedry byl odmeněn erfurtský host, Christian Schinköthe, který seznámil auditorium s problematikou frazeologických modifikací v humorných a satirických textech.

Doufejme, že již zmiňovaná tematické pestrost, mezinárodní charakter a přátelská atmosféra, v níž se  odehrávaly prezentace příspěvků i následná diskuse, zůstanou naší konfrerenci vlastní a přispějí k dalšímu zájmu o ni, a to nejen v roce 2009, ale i v letech dalších.

Studentská konference na Katedře germanistiky a Soutěž o Cenu Františka Schwarze
Studentská konference na Katedře germanistiky a Soutěž o Cenu Františka Schwarze
Studentská konference na Katedře germanistiky a Soutěž o Cenu Františka Schwarze
Studentská konference na Katedře germanistiky a Soutěž o Cenu Františka Schwarze
Studentská konference na Katedře germanistiky a Soutěž o Cenu Františka Schwarze
Studentská konference na Katedře germanistiky a Soutěž o Cenu Františka Schwarze
Studentská konference na Katedře germanistiky a Soutěž o Cenu Františka Schwarze
Studentská konference na Katedře germanistiky a Soutěž o Cenu Františka Schwarze
Studentská konference na Katedře germanistiky a Soutěž o Cenu Františka Schwarze
Studentská konference na Katedře germanistiky a Soutěž o Cenu Františka Schwarze
Studentská konference na Katedře germanistiky a Soutěž o Cenu Františka Schwarze
Studentská konference na Katedře germanistiky a Soutěž o Cenu Františka Schwarze
Studentská konference na Katedře germanistiky a Soutěž o Cenu Františka Schwarze
Studentská konference na Katedře germanistiky a Soutěž o Cenu Františka Schwarze

Zveřejněno / aktualizováno: 01. 12. 2016