Workshop ke krátkým rakouským filmům na Matičním gymnáziu v Ostravě v rámci projektu Univerzita PRO aneb Jeden kousek nikdy nestačí

Workshop ke krátkým rakouským filmům bývá běžnou (a oblíbenou) součástí programu česko-německých kulturních dnů v Ostravě. Tentokrát se však uskutečnil ještě v repríze v rámci akce „Týden humanitních věd“ na Matičním gymnáziu v Ostravě (28. března 2023), protože na podzim nebylo z kapacitních důvodů možné uspokojit všechny zájemce. A tak si mohli další žáci vyučujících Mgr. Renáty Macečkové a Mgr. Daniely Tkadlecové nejen procvičit poslech s porozuměním, ale také se zasmát vtipným pointám a přitom se i vážně zamyslet nad společenskými problémy. Následně si žáci procvičili nabyté znalosti zábavnou formou při cvičeních, které si pro ně lektorka katedry, paní Alexandra Kroiss, BA MA, připravila jako malou třešničku na dortu.

Děkujeme paním vyučujícím i žákům za zájem o rakouské filmy a paní Kroiss za její podporu motivace u žáků na českých středních školách, aby se učili německý jazyk. Těšíme se na další spolupráci!


Workshop ke krátkým rakouským filmům na Matičním gymnáziu v Ostravě v rámci projektu Univerzita PRO aneb Jeden kousek nikdy nestačí
Workshop ke krátkým rakouským filmům na Matičním gymnáziu v Ostravě v rámci projektu Univerzita PRO aneb Jeden kousek nikdy nestačí

Zveřejněno / aktualizováno: 05. 04. 2023