Workshopy z projektu „Univerzita PRO školy“ na 1st International School of Ostrava (13. prosince 2022)

O workshopy z projektu „Univerzita PRO školy“ je stále velký zájem. Předvánoční období si jimi zpestřili žáci na 1st International School of Ostrava, kteří měli vyhrazeno celé dopoledne, aby se mohly konat hned dva workshopy s rodilými mluvčími za sebou. Lektorky si nachystaly pro žáky bohatý program.

První workshop byl věnován vybraným oblastem hudby z německého jazykového prostoru. Pomocí metody „brainstorming“ si žáci s lektorkami shrnuli, jaké informace o německých a rakouských umělcích a skupinách doposud nabyli. Následoval poslech a práce se třemi písněmi.

První píseň „Noise“ od skupiny „Die Ärzte“ měli žáci zařadit do hudebního směru, rozeznat hudební nástroje a popsat, jak na ně píseň působí a jakou v nich vyvolala náladu.

U druhé písně „Wien – Berlin“ od hudebního dua „Keiner mag Faustmann“ měli žáci za úkol dosadit na základě poslechu chybějící slova do textu, spojit vybraná místa z textu s odpovídajícími piktogramy a odpovědět na otázky k textu. Na závěr žáci srovnávali obě města a zvažovali argumenty pro rozhodování, ve kterém z těchto dvou měst by chtěli bydlet raději a proč.

Třetí píseň „1989“ od hudebního interpreta s uměleckým jménem „Eko Fresh“ se týkala období, které žáci sami nezažili a znají je jen z vyprávění svých rodičů. Proto proběhla ještě před poslechem písně diskuze o tom, co všechno se vlastně v daném roce událo, především se zaměřením na Německo a události v souvislosti s pádem Berlínské zdi. Následně si žáci poslechli píseň a analyzovali graffiti, kterými lidé Berlínskou zeď v průběhu její existence „vyzdobili“. Nakonec si vytvořili i své vlastní graffiti, mimo jiné pomocí interaktivní tabule.

Druhý workshop k německým frazeologismům byl určen pro pokročilejší žáky. Hned z úvodního videa si žáci odnesli důležité poučení, že ne vše můžeme v životě chápat tak doslovně, jak je to řečeno. V návaznosti na tuto aktivitu žáci ve dvojicích a za pomoci obrazového materiálu přiřazovali k nejčastěji užívaným frazeologismům jejich významy (např. „tote Hose“, „zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen“, „Glück im Unglück haben“ atd.). Dané frazeologismy si pak zopakovali v pexesu a v kvízu v aplikaci Kahoot. Výherci se mohli těšit ze sladké odměny v podobě čokolády. Ale ani ostatní žáci nepřišli zkrátka a odměněn byl i pan vyučující.

Děkujeme lektorkám katedry, Julii Przybytek, M.A. (DAAD), a Alexandře Kroiss, BA MA (OeAD), za přípravu zajímavých workshopů, žákům za jejich účast a aktivitu a také jejich vyučujícímu, panu Mgr. Lukáši Pěchulovi, Ph.D., za pomoc s organizací a realizací akce.

Již teď se těšíme na další spolupráci.


Workshopy z projektu „Univerzita PRO školy“ na 1<sup>st</sup> International School of Ostrava
Workshopy z projektu „Univerzita PRO školy“ na 1<sup>st</sup> International School of Ostrava
Workshopy z projektu „Univerzita PRO školy“ na 1<sup>st</sup> International School of Ostrava
Workshopy z projektu „Univerzita PRO školy“ na 1<sup>st</sup> International School of Ostrava
Workshopy z projektu „Univerzita PRO školy“ na 1<sup>st</sup> International School of Ostrava
Workshopy z projektu „Univerzita PRO školy“ na 1<sup>st</sup> International School of Ostrava
Workshopy z projektu „Univerzita PRO školy“ na 1<sup>st</sup> International School of Ostrava
Workshopy z projektu „Univerzita PRO školy“ na 1<sup>st</sup> International School of Ostrava
Workshopy z projektu „Univerzita PRO školy“ na 1<sup>st</sup> International School of Ostrava
Workshopy z projektu „Univerzita PRO školy“ na 1<sup>st</sup> International School of Ostrava
Workshopy z projektu „Univerzita PRO školy“ na 1<sup>st</sup> International School of Ostrava
Workshopy z projektu „Univerzita PRO školy“ na 1<sup>st</sup> International School of Ostrava

Zveřejněno / aktualizováno: 20. 12. 2022