Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2018 - vyhráli všichni!

Dne 22. listopadu 2018 se konal již 24. ročník Studentské vědecké konference, na které vystoupili studenti a studentky katedry germanistiky Filozofické fakulty. Letošní konferenci zahájila proděkanka pro vědu, výzkum a rozvoj, dr. Michaela Závodná, a moderace se již tradičně ujala doc. Pavla Zajícová. Studenti představili příspěvky v sekcích literární věda, lingvistika, hospodářská němčina a opět se konala také soutěž o nejlepší studentský referát, o Cenu Františka Schwarze, v kategorii diachronní lingvistiky.

Tento ročník byl mimořádný - svědčí o tom nejen pochvalná slova prof. Lenky Vaňkové, vedoucí katedry germanistiky, ale také rozhodnutí odborné poroty ocenit všechny účastníky. Mezi referáty nebylo letos slabé místo, všichni byli precizně připraveni a předvedli skutečně kvalitní výkony. Za svůj osobitý přednes byli odměněni stáži do Evropského parlamentu v Bruselu Petr Heczko a Vendula Šípková. Velkou poctou pro naši konferenci byla návštěva rektora Ostravské univerzity, prof. Jana Laty, který předal věcné a finanční ceny. Vítězky Ceny Františka Schwarze, studentky Barbora Krejčová a Sandra Hrbáčová se za přednes referátů na téma Was sollten unsere Vorfahren trinken? Empfehlungen aus deutschen Monatsregeln des 15. Jhs. a Haben Sie Fieber? Kein Problem. Ein Vergleich von Zaubersprüchen des 15. Jhs. rovněž podívají do Evropského parlamentu - tuto cenu věnoval europoslanec ing. Evžen Tošenovský. Děkujeme všem, kteří se organizačně podíleli na přípravě letošní Studentské vědecké konference, zejména dr. Ireně Šebestové a jejímu týmu. Děkujeme také všem vystupujícím studentům a studentkám a v neposlední řadě také jejich vyučujícím, kteří se s nimi na konferenci zodpovědně připravovali. Velký dík patří také hlavnímu sponzorovi naší konference, mezinárodní firmě Heinzel Pulp Biocel Paskov a.s..

Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2018 - vyhráli všichni!Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2018 - vyhráli všichni!Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2018 - vyhráli všichni!

Zveřejněno / aktualizováno: 30. 11. 2018

facebook
social hub