Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

Studentská vědecká konference katedry germanistiky FF OU

Dne 9. listopadu 2017 se již tradičně konala na katedře germanistiky 23. studentská vědecká konference. Studenti představili výsledky svého bádání v pěti sekcích: didaktické, hospodářské němčiny, reálií německy mluvících zemí, literární vědy a synchronní lingvistiky. Jako nejlepší byl odbornou porotou ohodnocen příspěvek Nikoly Honyszové Zur Problematik der Erläuterung von Fachwörtern am Beispiel der Ostrauer Datenbank von Termini, následován referáty Michaely Sýkorové Facebook als Instrument einer modernen Marketingstrategie a Jana Bobockého Freizeitsport in der Tschechischen Republik und in Deutschland. Vergleich am Beispiel des Basketballs der Jugendlichen. Jako každým rokem byla zastoupena oblast diachronní lingvistiky skupinou příspěvků, které soutěžily o Cenu Františka Schwarze. Jako nejvíce přínosný byl shledán text Martiny Bolkové Tierische Ingredienzen in spätalterlichen Rezepten. Věcné dary převzali účastníci konference z rukou exposlankyně Parlamentu ČR, PhDr. Jaroslavy Wenigerové. Výše uvedení studenti se podívají do Bruselu, kam je za odměnu pozval poslanec Evropského parlamentu Ing. Evžen Tošenovský. Hojný počet referentů, kteří přednesli široké spektrum témat, a následná živá diskuze přítomných účastníku svědčí o aktivní podpoře vědeckého bádání na katedře germanistiky v oblastech, které jsou zajímavé a inspirativní.

Studentská vědecká konference katedry germanistiky FF OUStudentská vědecká konference katedry germanistiky FF OUStudentská vědecká konference katedry germanistiky FF OUStudentská vědecká konference katedry germanistiky FF OUStudentská vědecká konference katedry germanistiky FF OUStudentská vědecká konference katedry germanistiky FF OUStudentská vědecká konference katedry germanistiky FF OUStudentská vědecká konference katedry germanistiky FF OUStudentská vědecká konference katedry germanistiky FF OUStudentská vědecká konference katedry germanistiky FF OUStudentská vědecká konference katedry germanistiky FF OUStudentská vědecká konference katedry germanistiky FF OUStudentská vědecká konference katedry germanistiky FF OUStudentská vědecká konference katedry germanistiky FF OUStudentská vědecká konference katedry germanistiky FF OUStudentská vědecká konference katedry germanistiky FF OUStudentská vědecká konference katedry germanistiky FF OUStudentská vědecká konference katedry germanistiky FF OU

Zveřejněno / aktualizováno: 21. 11. 2017

facebook
social hub