OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky > Ze života katedry

Ostravská univerzita

Šprechtíme. Den s němčinou v Ostravě

Den 2. listopadu 2017 byl v Ostravě dnem svátečním, alespoň co se týče německého jazyka. Jako každý rok, i letos do Ostravy zavítali zástupci Goethe-Institutu a připravili v rámci akce „Šprechtíme. Den s němčinou v Ostravě“ zajímavý celodenní program, aby podpořili výuku tohoto jazyka. A tak měli studenti KGE a hosté ze Slezské univerzity v Opavě, VŠB-TUO, Jazykového gymnázia Pavla Tigrida a další významní pracovníci z překladatelské a tlumočnické sféry jedinečnou příležitost vyslechnout si přednášku od erudované odbornice, paní Prof. Dr. Kerstin Reinke, která působí na Lipské univerzitě (Herder-Institut).

Po přivítání paní prof. PhDr. Lenkou Vaňkovou, Dr., vedoucí katedry germanistiky, a úvodním slově pana Dr. Knutha Nokeho, zástupce ředitele Goethe-Institutu a vedoucí Jazykového oddělení pro střední a východní Evropu GI, nabídla Prof. Reinke globální přehled nejdůležitějších oblastí rétoriky, které jsou potřebné pro výuku jazyků, kterými jsou např. rétorická kompetence, komunikační strategie při dialozích, modely komunikace a interkulturní rozdíly v těchto oblastech. Vybrané aspekty demonstrovala na praktických ukázkách autentických rozhovorů, které názorně ilustrovaly jednotlivé komunikační situace. Z živých diskuzí, které se rozvinuly při následném rautu, jednoznačně vyplynulo, jak moc je toto téma pro studenty relevantní a poskytuje podněty pro další zkoumání.

Katedra germanistiky děkuje Goethe-Institutu, především paní Martě Kirchgeßner Holomkové a jejímu týmu, za organizaci celé akce a již nyní se těší na další spolupráci.

ŠprechtímeŠprechtímeŠprechtímeŠprechtímeŠprechtímeŠprechtímeŠprechtímeŠprechtímeŠprechtímeŠprechtímeZveřejněno / aktualizováno: 07. 11. 2017

facebook
social hub