Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky > Ze života katedry

Ostravská univerzita

Workshop pro žáky středních škol v Klubu Atlantik v rámci 7. česko-německých kulturních dnů v Ostravě

Již tradičně pořádá katedra germanistiky FF OU v rámci česko-německých kulturních dnů v Ostravě workshop pro žáky odborných středních škol a gymnázií. Nejinak tomu bylo v letošním roce, a to dne 18. dubna 2017, kdy se v sále Klubu Atlantik sešlo zainteresované publikum. Pestrý dopolední program zahájil dr. Pišl, který přítomné seznámil s možnostmi studia v zahraničí především v rámci programu Erasmus+. O cenné zkušenosti získané během studia na německých univerzitách se s přítomnými podělily studentky Gabriela Červenková a Jana Novotná, které v následné diskuzi odpovídaly na četné dotazy.

Po prezentaci o programu Erasmus+ přišlo na řadu očekávané vyhodnocení překladatelské soutěže. Dr. Polášková představila soutěžní texty, především jejich obtížnější místa, která si mohli žáci zkusit sami pro sebe přeložit. Následně byla demonstrována řešení, která nabídli soutěžící. Ukázalo se přitom nejen to, jak velká variabilita při překládání přichází v úvahu, ale také jak žáci středních škol dovedou být kreativní a v některých ohledech si téměř nezadají s profesionálními překladateli.

Poté byly rozdány diplomy a věcné ceny. Celkem se do soutěže zapojili žáci ze čtyř škol: Gymnázium a Obchodní akademie Orlová (1 žák), Gymnázium Komenského Havířov (1 žák), Masarykovo gymnázium Příbor (2 žáci), Matiční gymnázium Ostrava (11 žáků). Diplom s vyznamenáním za mimořádně vydařený překlad získali tito žáci: Nela Jurygáčková (Gymnázium a Obchodní akademie Orlová), Vendula Rychlíková (Gymnázium Komenského Havířov), Tereza Gottwaldová (Masarykovo gymnázium Příbor), Vanda Sluková, Vojtěch Adamec, Vojtěch Sieja (Matiční gymnázium Ostrava).

Po krátké přestávce představily výsledky svého výzkumu studentky katedry germanistiky FF OU Žaneta Bačáková a Vendula Šípková, které se v rámci Studentské grantové soutěže specifického vysokoškolského výzkumu zabývají literárním dílem lékaře a spisovatele Maxe Ringa. Žáky středních škol seznámily s plněním grantového úkolu, s úskalími badatelské práce i s interpretacemi románů, které jsou hlavní náplní jejich diplomových prací.

Zdařilou akci zakončilo vystoupení studentů 1. ročníku NMgr. studia, kteří si pro happening Literatura na pochodu připravili pod vedením dr. Šebestové dramatizovanou koláž sestavenou jak z revoluční, tak z milostné lyriky Heinricha Heineho u příležitosti 220. výročí básníkova narození. S tvůrčím zápalem a kreativním přístupem se pokusili co nejvíce přiblížit poetickou dimenzi textů pozorným posluchačům.

Závěrečný dlouhotrvající potlesk byl odrazem spokojenosti zúčastněných s programovou náplní dopoledního workshopu a podnětným impulzem k organizování ročníků následujících.

Workshop pro žáky středních škol v Klubu Atlantik v rámci 7. česko-německých kulturních dnů v OstravěWorkshop pro žáky středních škol v Klubu Atlantik v rámci 7. česko-německých kulturních dnů v OstravěWorkshop pro žáky středních škol v Klubu Atlantik v rámci 7. česko-německých kulturních dnů v OstravěWorkshop pro žáky středních škol v Klubu Atlantik v rámci 7. česko-německých kulturních dnů v Ostravě

Zveřejněno / aktualizováno: 02. 05. 2017

facebook
social hub