Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky > Ze života katedry

Ostravská univerzita

Návštěva profesorky dr hab. Grażyny Szewczyk na katedře germanistiky FF OU

V rámci akademických mobilit programu Erasmus+ navštívila ve dnech 27.-30. 3. 2017 katedru germanistiky Filozofické fakulty OU paní profesorka Grażyna B. Szewczyk ze Slezské univerzity v Katowicích. Profesorka Szewczyk patří mezi přední evropské germanisty, o čemž svědčí i rozsáhlá publikační činnost. Ve svém výzkumu se zaměřuje na literaturu 20. století a na kulturně společenské dění na území Slezska. Studenty i vyučující zaujala mimo jiné přednáškou Die schlesischen Dichter des Barock in der Prosa von Günter Grass, ve které poukázala na literární dílo nositele Nobelovy ceny a představila je v širších souvislostech. Cennými radami obohatila diskuzi kolokvia věnovaného kulturnímu a literárnímu životu německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku a nastínila možné směry dalšího bádání. Neopomněla pochválit studenty za přednes básní během příprav na Literaturu na pochodu organizovanou během Česko-německých kulturních dnů v Ostravě. Působení prof. Szewczyk na katedře germanistiky se setkalo s pozitivním ohlasem, přispělo k rozšíření pedagogických, jazykových a interkulturních zkušeností. Je příslibem další spolupráce ve společných výzkumných aktivitách obou pracovišť.

Návštěva profesorky dr hab. Grażyny Szewczyk na katedře germanistiky FF OUNávštěva profesorky dr hab. Grażyny Szewczyk na katedře germanistiky FF OUNávštěva profesorky dr hab. Grażyny Szewczyk na katedře germanistiky FF OUNávštěva profesorky dr hab. Grażyny Szewczyk na katedře germanistiky FF OU

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 04. 2017

facebook
social hub