1. vědecké kolokvium (prof. L. Vaňková)

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222

Dne 3. 10. 2012 se uskutečnilo první vědecké kolokvium v rámci projektu Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Kolokvia se zúčastnili členové projektu z katedry anglistiky a germanistiky řídila ho prof. Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr., která se věnovala tématu „Význam a úkoly výzkumu odborného jazyka“. Prof. Vaňková představila metody, přístupy a výsledky svého bádání na poli lékařské odborné literatury, na kterém patří ke špičkovým odborníkům s bohatou a uznávanou publikační činností. Po úvodním představení teoretických východisek se již rozběhla živá diskuze se vzájemnou výměnou zkušeností z bádání v oblasti odborného diskurzu. Členové Centra výzkumu odborného jazyka (CVOJ) měli možnost porovnat různé přístupy k odbornému jazyku v anglickém, německém a českém prostředí. Po konstruktivní debatě došlo ke stanovení dílčích výzkumných cílů a byl aktualizován plán publikační činnosti jednotlivých členů CVOJ.

Setkání ostravských lingvistů zakončila pozvánka na druhé vědecké kolokvium, které se uskuteční 30. 10. 2012 v 10 hodin v pracovně katedry germanistiky (D 407). Můžeme se těšit na přednášku Univ.-prof. Dr. Dr. h.c. Norberta Richarda Wolfa s názvem „Fachlichkeit in Terminologien, Textsorten und Diskursen“.

1. vědecké kolokvium (prof. L. Vaňková)
1. vědecké kolokvium (prof. L. Vaňková)
1. vědecké kolokvium (prof. L. Vaňková)

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022