Program Erasmus+ (studenti a vyučující Katedry filozofie)

Katedra filozofie nabízí svým studentům mimo běžné výuky i možnost pobytu na zahraničních univerzitách v rámci programu ERASMUS+.

ERASMUS+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností a nabízí možnosti vysokoškolského a odborného vzdělávání v členských zemích EU, ESVO (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a kandidátských zemí EU. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia pro více než 4 miliony osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020 (oproti 2,7 milionům osob v období 2007–2013). Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok.

V současné době katedra spolupracuje s více než desítkou význačných evropských univerzit (zajímavá je kupříkladu nabídka spolupráce s Universidad de La Laguna na ostrově Tenerife), se kterými má uzavřenou bilaterální smlouvu o možnostech výměnných pobytů jak pro studenty tak i pro vědecké pracovníky. Hlavním cílem je rozšiřování vzdělávacích možností našich studentů, prohlubování jejich znalostí a zkušeností v mezinárodním prostředí. Partnerské univerzity nabízí nejen kvalitní akademické zázemí, ale i možnosti získání nových zkušeností a zážitků či poznávání nových míst, kultur i lidí.

Program Erasmus+ (zahraniční studenti)


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 09. 2021


Seznam partnerských univerzit

Katedra filozofie FF OU.