Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2023,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Brepols
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Lenka Naldoniová, A. V. Malinov, V. A. Kupriyanov
článek v odborném periodiku
 
Lenka Naldoniová, Aleksei V. Malinov, Victor A. Kupriyanov
Rok: 2022, Solovyov Studies
článek v odborném periodiku
 
Lenka Naldoniová, Aleksey Valeryevich Malinov, Victor Alexandrovich Kupriyanov
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Karmelitánské nakladatelství
odborná kniha
 
Rok: 2022, Peter Lang
odborná kniha
 
Rok: 2022, Ergot
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Springer Cham
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022, Springer Cham
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Univerzita Komenského v Bratislave
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022, Filozofia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Malvern - Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2022, Teorie vědy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Ergot
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022, Academix revue
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Filozofia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Filozofia
článek v odborném periodiku
 
Radan Elischer, Hynek Tippelt
Rok: 2022, Ergot
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Academix
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)