Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Filtrovat podle:
typu studia Bc.  |   Mgr.  |   NMgr.  |   Ph.D.
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
jazyka výuky vše  |  AN  |  CZ
 

Vysvětlivky:
Bc.- bakalářské studium
Mgr. - magisterské studium
NMgr. - navazující magisterské studium
Ph.D. - doktorské studium


vše | pouze jednooborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia k přípravě učitelů

Jednooborová studia
obor seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st. seřadit vzestupně seřadit sestupně délka seřadit vzestupně seřadit sestupně forma
Filozofická studia [CZ]navazující2 rokyprezenční
Filozofie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Filozofie [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Filozofie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Filozofie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Filozofie [CZ]doktorské4 rokykombinované
Sdružená a víceoborová studia
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Anglická filologie - Filozofienavazující
Biologie - Filozofiebakalářské
Biologie - Základy společenských vědbakalářské
Český jazyk a literatura - Filozofiebakalářské
Český jazyk a literatura - Filozofienavazující
Dějiny umění - Filozofiebakalářské
Dějiny umění - Filozofienavazující
Filozofie - Anglická filologiebakalářské
Filozofie - Anglická filologienavazující
Filozofie - Česká jazyk a literaturabakalářské
Filozofie - Český jazyk a literaturanavazující
Filozofie - Dějiny uměníbakalářské
Filozofie - Dějiny uměnínavazující
Filozofie - Francouzská filologiebakalářské
Filozofie - Francouzská filologienavazující
Filozofie - Historiebakalářské
Filozofie - Historienavazující
Filozofie - Latinský jazyk a kulturabakalářské
Filozofie - Latinský jazyk a kultura středověkunavazující
Filozofie - Německá filologiebakalářské
Filozofie - Německá filologienavazující
Filozofie - Polská filologiebakalářské
Filozofie - Polská filologienavazující
Filozofie - Ruská filologiebakalářské
Filozofie - Ruská filologienavazující
Filozofie - Sociologiebakalářské
Filozofie - Španělská filologiebakalářské
Filozofie - Španělská filologienavazující
Francouzská filologie - Filozofiebakalářské
Francouzská filologie - Filozofienavazující
Fyzika - Filozofiebakalářské
Fyzika - Základy společenských vědbakalářské
Geografie - Filozofiebakalářské
Geografie - Základy společenských vědbakalářské
Historie - Filozofiebakalářské
Historie - Filozofienavazující
Latinský jazyk a kultura - Filozofiebakalářské
Latinský jazyk a kultura - Základy společenských vědbakalářské
Latinský jazyk a kultura středověku - Filozofienavazující
Matematika - Filozofiebakalářské
Matematika - Základy společenských vědbakalářské
Německá filologie - Filozofiebakalářské
Německá filologie - Filozofienavazující
Polská filologie - Filozofiebakalářské
Polská filologie - Filozofienavazující
Ruská filologie - Filozofiebakalářské
Ruská filologie - Filozofienavazující
Sociologie - Filozofiebakalářské
Španělská filologie - Filozofiebakalářské
Španělská filologie - Filozofienavazující
Sdružená a víceoborová studia zaměřená na přípravu učitelů
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Anglická filologie - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Anglický jazyk pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠnavazující
Biologie - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Biologie pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠnavazující
Český jazyk a literatura - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Český jazyk a literatura pro SŠ - základy společenských věd pro SŠnavazující
Dějepis pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠnavazující
Dějiny umění - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Dějiny výtvarné kultury pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠ -navazující
Francouzská filologie - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Francouzský jazyk pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠnavazující
Fyzika - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠnavazující
Geografie - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Geografie pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠnavazující
Historie - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Hudební výchova - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Hudební výchova pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠnavazující
Chemie pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠnavazující
Informatika pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠnavazující
Matematika - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Matematika pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠnavazující
Německá filologie - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Německý jazyk pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠnavazující
Pedagogika - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Pedagogika pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠnavazující
Polská filologie - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Polský jazyk pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠnavazující
Psychologie - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Psychologie pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠnavazující
Ruská filologie - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Ruský jazyk pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠnavazující
Španělská filologie - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Španělský jazyk pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠnavazující
Tělesná výchova - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Tělesná výchova pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠnavazující
Výtvarná výchova - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Výtvarná výchova pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠnavazující
Základy společenských věd - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Základy společenských věd - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Základy společenských věd - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Základy společenských věd - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Základy společenských věd - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Základy společenských věd - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Základy společenských věd - Geografie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Základy společenských věd - Historie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Základy společenských věd - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Základy společenských věd - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Základy společenských věd - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Základy společenských věd - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Základy společenských věd - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské