Bohemistická exkurze Praha 2014

logolink

Pod záštitou a s finančním přispěním projektu ESF Svět vědy - záhadný i zábavný se letos ve dnech 27. - 30. března uskutečnila tradiční čtyřdenní exkurze, pořádaná společně katedrou české literatury a literární vědy a katedrou českého jazyka FF OU. Jejím cílem byla tentokrát některá pražská bohemistická pracoviště, vybrané kulturní objekty a také „literárně významná“ místa v Praze a přilehlém okolí. V prvním dni se tak účastníci exkurze mohli seznámit se současnou náplní práce Ústavu pro českou literaturu AV ČR i s historií této vědecké instituce. Poté byl program poněkud odlehčen návštěvou míst a některých sakrálních objektů, kde se odehrává děj dnes již kultovního románu Miloše Urbana Sedmikostelí. Naše putování pak směřovalo na Slavín, kde se dr. Hrtánek obával reakce jedné ze studentek, o níž je všeobecně známo, že ji až k pláči dojímají hroby českých básníků (naštěstí vše dobře dopadlo). První den byl zakončen ve stylové hospůdce U Voraře, v níž studentky FF OU slovně demonstrovaly, že si na ně drzí pražští pásci jen tak nepřijdou – odzbrojující argument „Tady jsi v Praze!“ adresovaný jednomu z nich se okamžitě stal mottem naší exkurze (zlé jazyky tvrdí, že popudem ke zmíněné slovní přestřelce byla drobná a prakticky nevinná poznámka jednoho z přítomných organizátorů exkurze, který pak samozřejmě dělal jakoby nic). Druhý den následovala návštěva Archivu Kanceláře prezidenta republiky, výstavy věnované českému samizdatu a knihovny v Klementinu. Večer nás čekalo představení Othella v Divadle v Celetné, z něhož ovšem dva přísní ostravští intelektuálové, doktoři David a Jung, předčasně odešli, údajně znechuceni výkonem představitelky Desdemony (přitom její výkon byl přesvědčivý a navíc interaktivní – v okamžiku, kdy poprvé promluvila, dostali všichni diváci v sále chuť ji uškrtit).

U porodnice

Třetí den byl ve znamení cesty z města: jeho náplní bylo putování do malebné a legendami a pověstmi opředené obce Svatý Jan pod Skalou. Mimoměstský sobotní výlet za nádherného počasí nezkazila ani prohlídka karlštejnského muzea betlémů, kterou inicioval jeden ze studentů dějin umění (!) – na tomto bizarním muzeu lze ocenit snad jen zanedbatelné vstupné a bezděčně groteskní pojetí většiny exponátů (doufejme, že dotyčný plachý student už na dějinách UMĚNÍ skončil). A skvělou náladu příliš nenarušila ani neochota pokladního v Ivanově jeskyni (jen považte, chtít vidět poustevnu v 15:50, když mají přece otevřeno jenom do čtyř!). Poslední den jsme stihli ještě prohlídku Památníku heydrichiády a procházku Malou Stranou se zastávkou u Pražského Jezulátka (zde odposlechnutý komentář našich studentek: „...a podle čeho ho vlastně převlíkají?“ „Podle nálady...“). Konečně zbývala ještě prohlídka Strahovského kláštera a jeho knihoven. Zpáteční cesta vlakem se pak proměnila v intenzivní kurz neformální a nekorektní češtiny, který byl zdarma poskytnut jedné americké spolucestující.

U porodnice

Pražská exkurze měla jistě své kouzlo (jak také jinak, v magickém městě...) a nabídla účastníkům možnost navštívit i objekty a místa turisticky nepříliš atraktivní, leč přesto ne nezajímavá. Nicméně organizátoři této akce se nakonec shodli, že příští rok zase raději někam na „venkov“ a po „svých“.