Publikační činnost - IS PUBL
Názvy míst. Paměť, identita, kulturní dědictví
Jaroslav David, Přemysl Mácha
Rok: 2014, Host
odborná kniha

On the interpretation of complex network analysis of language: Comment on "Approaching human language with complex networks" by Jin Cong, Haitao Liu
Radek Čech
Rok: 2014, PHYS LIFE REV
článek v odborném periodiku

Polytechnic University of Catalonia, E, 19.1.-2.2.2014
Radek Čech
Rok: 2014
působení v zahraničí

Quantitative index text analyser (QUITA)
Miroslav Kubát, Vladimír Matlach
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

QUITA. Quantitative Index Text Analyzer
Miroslav Kubát, Vladimír Matlach, Radek Čech
Rok: 2014, RAM-Verlag
odborná kniha

Teolingvistika
Mgr. Michaela Lašťovičková, Ph.D., Marcela Grygerková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza tematické koncentrace textu - komparace publicistiky Ladislava Jehličky a Karla Čapka
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David, Radek Čech
Rok: 2013, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Bayerová Naděžda
Irena Bogoczová, Milan Myška, Radoslav DANĚK, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Rok: 2013, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Bugel Oswald
Irena Bogoczová, Milan Myška, Radoslav DANĚK, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Rok: 2013, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Descriptivity in Slovak lyrics
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2013, Glottotheory
článek v odborném periodiku

Dynamika českého lexika a lexikologie
Hana Srpová
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Frequency and declensional morphology of Czech nouns
Ján Mačutek, Radek Čech
Rok: 2013,
kapitola v odborné knize

Frequency and Declensional Morphology of Czech Nouns
Ján Mačutek, Radek Čech
Rok: 2013, University of Belgrade
kapitola v odborné knize

K žánru modlitby (na příkladech z katolického Českého misálu)
Marcela Grygerková, Michaela LAŠŤOVIČKOVÁ
Rok: 2013, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Kvantitativní analýza žánrů v díle Karla Čapka
Miroslav Kubát
Rok: 2013
stať ve sborníku

Kvantitativní analýza žánrů v díle Karla Čapka
Miroslav Kubát
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lexikum drogově závislých
Lucie Radková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lotko Edvard
Irena Bogoczová, Milan Myška, Jiří Fiala, Radoslav DANĚK, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Rok: 2013, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Média a reklama - kooperace, nebo exploatace?
Hana Srpová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Methods of analysis of a thematic concentration of the text
Radek Čech, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann
Rok: 2013, Czech and Slovak Linguistic Review
článek v odborném periodiku

National and Kapodistrian University of Athens
Miroslav Kubát
Rok: 2013
působení v zahraničí

National and Kapodistrian University of Athens
Miroslav Kubát
Rok: 2013
působení v zahraničí

National and Kapodistrian University of Athens, GR, 24. 2.-1.3. 2013
Radek Čech
Rok: 2013
působení v zahraničí

Negace ve Svatováclavské bibli v diachronním pohledu
Jakub Maruš
Rok: 2013
stať ve sborníku

Paměť města - názvy míst HAVÍŘOV
Jaroslav David
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Po stopách česko-polských jazykových kontaktů. (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2013, Slavia
článek v odborném periodiku

Polytechnic University of Catalonia, E, 5.1.-12.1.2013
Radek Čech
Rok: 2013
působení v zahraničí

Proměny slova
Darina Hradilová, Ondřej Bláha, Diana Svobodová, Patrik Mitter, Eva Jandová, Jindřiška Svobodová, Božena Bednaříková
Rok: 2013, Univerzita Palackého
odborná kniha

Proměny větné negace v českých biblických překladech
Jakub Maruš
Rok: 2013, Historie - Otázky - Problémy
článek v odborném periodiku

Quantitative Index Text Analyzer (QUITA)
Vladimír Matlach, Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2013
software

Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka
Jaroslav David, Radek Čech, Lucie Radková, Jana Davidová Glogarová, Hana Šústková
Rok: 2013, Host
odborná kniha

Specifika jazykové komunikace v nových médiích
Eva Jandová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Street Names - Between Ideology and Cultural Heritage
Jaroslav David
Rok: 2013, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Styl mediálních dialogů
Hana Srpová, Světla Čmejrková
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Teolingvistika
Marcela Grygerková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Teolingvistika
Marcela Grygerková
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Terminologická patálie
Hana Srpová
Rok: 2013, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Toponymické vytváření prostoru nového socialistického města
Jaroslav David
Rok: 2013, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

Typizace ve jménech seriálových postav
Jaroslav David, Zdeňka Suchá
Rok: 2013, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Universität Wien, A, 2. 5. - 28. 6. 2013
Radek Čech
Rok: 2013
působení v zahraničí

University of Trier
Miroslav Kubát
Rok: 2013
působení v zahraničí

Valence versus plná valence - obecnělingvistická analýza
Radek Čech
Rok: 2013, Dokořán
kapitola v odborné knize

Vocabulary Richness Measure in Genres
Miroslav Kubát, Jiří Milička
Rok: 2013, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

Word length: aspects and languages
Ioan-Iovitz Popescu, Sven Naumann, Emmerich Kelih, Andrij Rovenchak, Haruko Sanada, Anja Overbeck, Reginald Smith, Radek Čech, Panchanan Mohanty, Andrew Willson, Gabriel Altmann
Rok: 2013, RAM-Verlag
kapitola v odborné knize

Wortschätze der Kriminellen im Tschechischen und ihr historischer Wandel
Lucie Radková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A jsme stále více svobodnější ?
Eva Jandová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czech Street Names: The Tendencies of Development in Modern Times
Jaroslav David
Rok: 2012, Leipziger Universitätsverlag und AVA - Akademische Verlagsanstalt
kapitola v odborné knize

Czeska norma (nie)literacka w opinii (nie)językoznawców
Irena Bogoczová
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Čeština v nových médiích - mezi psaností a mluveností
Eva Jandová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diachronní sémantika - hrad a zámek potřetí
Jaroslav David
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku


123456789101112131415161718192021222324