OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka

Kristýna Kovářová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Kristýna Kovářová
místnost, podlaží, budova: D 504, budova D
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1865
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Bílková, K. Názvy rekreačních objektů a stravovacích zařízení v perspektivě nového regionalismu (na příkladu obce Čeladná). In: XX. slovenská onomastická konferencia. Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. Banská Bystrica. 2017.
Bílková, K. Nové přístupy ve výzkumu toponymie: Nový regionalismus. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV. 2017.
Bílková, K. Výzkum českých hydronym v historické perspektivě. Onomastica. 2017, roč. LXI, s. 265-280. ISSN 0078-4648.
Bílková, K. Paměť zaniklého místa v zeměpisných jménech (na příkladu Staré Karviné). In: J. David. Toponyma. Kulturní dědictví a paměť míst. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. s. 89-99. ISBN 978-80-7464-843-4.
Bílková, K. a Nováková, L. Reflexe průmyslu ve standardizované a nestandardizované urbanonymii (na příkladu měst Bohumín a Karviná). In: J. Malura, M. Tomášek (eds.). Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2016. s. 225-235. ISBN 978-80-7464-864-9.
Bílková, K. Relativnost a parasystémovost - rysy vulgárního lexika. Studia Slavica. 2015, roč. 19, s. 163-169. ISSN 1803-5663.

Všechny publikace

Hladký, J. a Bílková, K. Spoluprácia trnavskej a ostravskej univerzity: Jazykovedci skúmajú názvy riek. [Rozhlasová relace].. 2018.
Bílková, K. Názvy rekreačních objektů a stravovacích zařízení v perspektivě nového regionalismu (na příkladu obce Čeladná). In: XX. slovenská onomastická konferencia. Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. Banská Bystrica. 2017.
Bílková, K. Nové přístupy ve výzkumu toponymie: Nový regionalismus. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV. 2017.
Bílková, K. Výzkum českých hydronym v historické perspektivě. Onomastica. 2017, roč. LXI, s. 265-280. ISSN 0078-4648.
Bílková, K. Paměť zaniklého místa v zeměpisných jménech (na příkladu Staré Karviné). In: J. David. Toponyma. Kulturní dědictví a paměť míst. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. s. 89-99. ISBN 978-80-7464-843-4.
Bílková, K. a Nováková, L. Reflexe průmyslu ve standardizované a nestandardizované urbanonymii (na příkladu měst Bohumín a Karviná). In: J. Malura, M. Tomášek (eds.). Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2016. s. 225-235. ISBN 978-80-7464-864-9.
BÍLKOVÁ, K. SK, Banská Bystrica - 4. 2. - 31. 5. 2016. 2016.
Bílková, K. Vztahově-modelová analýza hydronym povodí Ostravice. In: XX. Międzynarodowa i olólnopolska konferencja onomastyczna. Krakov: Instytut Języka Polskiego PAN. 2016.
BÍLKOVÁ, K. Paměť zaniklého místa v zeměpisných jménech ( na příkladu Staré Karviné). In: 1. onomastické setkání. Toponyma - ohrožené kulturní dědictví a paměť míst. Ostrava. 2015.
BÍLKOVÁ, K. a Nováková, L. Reflexe průmyslu ve standardizované a nestandardizované urbanonymii (na příkladu měst Bohumín a Karviná). In: Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava. 2015.
Bílková, K. Relativnost a parasystémovost - rysy vulgárního lexika. Studia Slavica. 2015, roč. 19, s. 163-169. ISSN 1803-5663.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub