Celoživotní vzdělávání

Katedra připravuje nový kurz "Refresher Course for English Language Teachers" (Kapitoly z anglistiky pro učitele 2. st. základních a středních škol).


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 01. 2019

Celoživotní vzdělávání

     
 
     

Studium pro seniory – Univerzita 3. věku

Univerzita třetího věku – Dějiny a kultura Velké Británie
Cílem kurzu Dějiny a kultura Velké Británie je seznámit frekventanty s klíčovými momenty historie Spojeného království od původního osídlení až po současnost a jejich dopadem na společnost, kulturu a literaturu. Pozornost bude věnována také marginalizovaným skupinám obyvatelstva a bývalým britským koloniím.