Jednota filozofická: Přednáška dr. Otakara Horáka na téma Prečo sú nezmysly populárne a ako sa šíria? (úterý 21. března 2017)

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Pozvánka

Katedra filozofie a Jednota filozofická Ostrava srdečně zvou na přednášku

Prečo sú nezmysly populárne a ako sa šíria?

 
kterou prosloví

Mgr. Otakar Horák, Ph.D.

(Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave)

  • v úterý 21. března 2017 od 14.10 hod.
  • v místnosti E309 (budova E - Čs. legií 9, Ostrava)

Mgr. Otakar Horák, Ph.D.

(Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave)

Prečo sú nezmysly populárne a ako sa šíria?

Na pozadí skúsenosti s prácou novinára pohovorím o tvorbe koalícií „my“ verzus „oni“, o tvorbe morálnych súdov a o šírení konšpiračných teórií a pseudovedeckých teórií na internetových weboch. V jednom zo slávnych experimentov rozdelili chlapcov v tábore do dvoch skupín, na štrkáče a orly. V priebehu niekoľkých dní sa medzi nimi rozhostila otvorená nevraživosť – došlo k bitkám o jedlo, nadávkam a lúpeži. Pritom do skupín ich rozdelili náhodne. Čo boli nepriatelia, mohli byť za iných okolností kooperujúci kamaráti. Ukážem, že ľudská myseľ obsahuje biasy, systematicky sa dopúšťa chýb, fakty selektuje a ohýba a vytvára z nich príbehy – menej alebo viac vzdialené od faktov –, o tom, kým sme a kam patríme. Takáto kognitívna výbava šíreniu konšpirácií a pavedy napomáha. Sociálne siete tento problém ešte umocňujú: vytvárajú komunity „priateľov“ hermeticky uzavreté do svojich názorov, ktoré sú celkom imúnne voči protiargumentom. Zamyslím sa tiež nad tým, ako efektívne komunikovať vedu, keď naša myseľ vzdoruje myšlienkam, ktoré sa nám nepáčia.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022